עמוד:161

פרק ג : המאבק לעצמאות פרק ד : מלחמת העצמאות פרק ג לאחר מלחמת העולם השנייה המשיכה ממשלת הלייבור את מדיניות הספר הלבן ועקב כך הוקמה " תנועת המרי העברי , " מסגרת משותפת לכל המחתרות . פעולות התנועה נועדו להפעיל לחץ על בריטניה כדי לשנות את מדיניותה בארץ ישראל . אחת הפעולות המרכזיות של תנועת המרי העברי הייתה " ליל הגשרים " 17-16 ) - ביוני . ( 1946 נגד פעולות תנועת המרי הגיבו הבריטים במבצע " ברודסייד " - השבת השחורה 22 ) ביוני . ( 1946 לאחר פירוק תנועות המרי העברי ( יולי ( 1946 התמקדה ההגנה בהעפלה כמנוף להקמת המדינה היהודית . מאבק זה הגיע לשיאו בפרשת האונייה " אקסודוס . " במקביל למאבק על העלייה נמשכה תנופת ההתיישבות שנועדה להשפיע על עיצוב גבולותיה של המדינה היהודית . בד בבד החריפו הארגונים הפורשים את מאבקם המזוין בבריטים . באופן מפתיע הודיע בווין שר החוץ של בריטניה כי ממשלתו החליטה להעביר את עניין ארץ ישראל להכרעת האו " ם . האו " ם הקים ועדת חקירה מיוחדת - ועדת אונסקו " פ . ברוב של שלושים ושלוש מדינות קיבל האו " ם את החלטת הוועדה להקים בארץ ישראל שתי מדינות 29 ) בנובמבר . ( 1947 למחרת היום פרצה מלחמת העצמאות . פרק ד המלחמה החלה בפיגועי טרור קשים בדרכים , בשכונות גבול , בערים וביישובים מבודדים . אירוע קשה ביותר היה נפילתם של שלושים וחמישה לוחמי פלמ " ח בדרכם להגיש עזרה לגוש עציון המנותק 15 ) בינואר . ( 1948 כמו כן נפגעו שלוש שיירות במהלך חודש מרס . 1948 במקביל למאבק הצבאי החלו הפעולות המדיניות להקמת המדינה . הוקמו מועצת העם ומנהלת העם , הוחלט כי המדינה תיקרא " ישראל " וכי לא ייקבעו גבולותיה בעת ההכרזה על הקמתה . ביום ששי אחר הצהריים , ד באייר תש " ח 14 ) במאי , ( 1948 הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל . מדינות ערב פלשו למדינת ישראל 15–ב במאי . הנצחונות הראשונים בעקבות הפלישה איימו על עצם קיומה של המדינה החדשה . בשלב זה של המלחמה הוקם צה " ל . בתיווכו של האו " ם החלה 11–ב ביוני ההפוגה הראשונה שנמשכה ארבעה שבועות . בהפוגה התארגן היישוב להמשך המלחמה . במהלך הקרבות שהחלו לאחר ההפוגה נבלמו צבאות מדינות ערב בכל החזיתות . לאחר הפוגה נוספת החלו מבצעי ההכרעה שהובילו לסיום המלחמה - מבצע יואב , מבצע חירם , מבצע חורב ומבצע עובדה . בעקבות מלחמת העצמאות היו 600–כ אלף הערבים הפלסטינים שהתגוררו בגבולות ארץ ישראל המנדטורית לפליטים . בין ישראל לשכנותיה נחתמו הסכמי שביתת נשק ונקבע קו הגבול - הקו הירוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר