עמוד:158

בחרו בין השאלות 1 : 2–ו . 1 לפניכם רשימת מושגים הקשורים למלחמה באירופה בין דצמבר 1941 לספטמבר : 1945 מחנות השמדה , פרל הרבור , אל–עלמיין , צעדות המוות , סטלינגרד , מרדכי , 'ביץאניל מחנות העקורים , אי " ל , הירושימה ונגסקי , מרד גטו ורשה , 6 ביוני , 1944 הבריחה , ועידת ונזיי . א . ציינו את המושגים הקשורים לאירועי המלחמה ואת אלה הקשורים למדיניות שננקטה כלפי היהודים ולמצב היהודים . ב . בחרו שני מושגים מכל תחום . הגדירו אותם . . 2 לפניכם כמה אירועים שהתרחשו במהלך המלחמה : פרל הרבור , " הפתרון הסופי " וביצועו , מרד גטו ורשה , הפלישה לנורמנדי , הטלת פצצות האטום . ציינו את תוצאותיהם . לדוגמה : האירוע - כניעת הצבא הגרמני בסטלינגרד ; התוצאות : . 1 הצלחה לצבא האדום . . 2 פגיעה במורל הגרמני . . 3 התאוששות נוספת לבעלות הברית . ענו על השאלה : . 3 חברי המחתרות בגטאות ניצבו מול דילמה בנוגע ליציאה למרד . א . ההתחלקו לקבוצות . בכל קבוצה עירכו דיון והציגו בו את הלבטים של חברי המחתרת בשאלת היציאה למרד . ב . נסחו בכתב את הלבטים שהעליתם בדיון בקבוצה באופן שישקף את הדילמה . ג . כיתבו עם אילו מהעמדות שהועלו בדיון אתם מזדהים והסבירו מדוע . ד . למרות הוויכוח שהתנהל בגטאות , ראו חברי המחתרות במרד בגטו " מוצא ולא הצלה . " דונו בתפיסה זו והסבירו במליאת הכיתה את משמעותה . בחרו בין השאלות 4 : 5–ו . 4 בתקופה שבין דצמבר 1941 לספטמבר 1945 התרחשו אירועים מרכזיים בחזיתות השונות של המלחמה וגם בחייהם של היהודים . א . ציינו את האירועים הקשורים במלחמה שאירעו בפרק זמן זה . בחרו שניים מתוכם , תארו אותם והסבירו את חשיבותם . ב . ציינו את האירועים הקשורים בחייהם של היהודים שאירעו בפרק זמן זה . תארו אירועים אלה . ג . כיצד השפיעה הנסיגה של הצבא הגרמני לקראת סוף המלחמה על גורלם של היהודים בתקופה זו ? הסבירו . . 5 מטרתה של תוכנית " הפתרון הסופי " הייתה השמדה טוטלית של היהודים . המרד בגטאות היה אחת התגובות לתוכנית . א . כיצד התוכנית להשמדה טוטלית של היהודים באה לידי ביטוי בשנים ? 1945-1942 הסבירו . ב . מה הוביל להחלטה לצאת למרד ומה היו הישגי המורדים ? הסבירו . היעזרו בקריאתו של אבא קובנר ( עמ' , ( 151 ובמכתבו של מרדכי אנילביץ' ( עמ' . ( 153 ג . מה הייתה , לדעתכם , המשמעות של פעילות אנשי המחתרת בגטאות ? ומה הייתה משמעות המרד ליהודים בגטאות , לחברי המחתרת , לעמי אירופה ולגרמנים ? הסבירו . בחרו בין השאלות 6 : 7–ו . 6 תוך כדי ההשמדה הטוטלית של יהודי אירופה היו ניסיונות של הצלת יהודים מצד יחידים ומצד מדינות ; חלקם קיבלו את " אות חסיד אומות העולם " על פעילותם זו . א . הסבירו את המושג " חסיד אומות העולם . " היעזרו במקורות מידע . ב . אתרו מידע על יחידים שסייעו להצלת יהודים ותארו את מעשה ההצלה שלהם . היעזרו בספרים העוסקים בשואה , באתרי אינטרנט וכדומה . ג . אתרו מידע על מדינות שסייעו להצלת אזרחיהן היהודים ותארו את מעשה ההצלה שלהן . היעזרו במקורות מידע . ד . " רצח והצלה הם שני גילויים של ההתנהגות האנושית במלחמת העולם השנייה . " לאילו מחשבות ולאילו מסקנות מוביל אתכם משפט זה ? . 7 אירועים במלחמת העולם השנייה הפכו לסמלים : המצור על סטלינגרד , אל–עלמיין , הפצצת הירושימה ונגסקי , פרל הרבור והפלישה לנורמנדי . בחרו מן הרשימה אחד האירועים ואתרו אודותיו מידע נוסף . תארו את האירוע והסבירו מה הוא מסמל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר