עמוד:151

מסמך : 5 אבא קובנר , ממפקדי גטו וילנה , קורא למרד 1 ) בינואר ( 1942 ונשיכם אינם עוד . פונאר אינה מחנה - שם נורו כולם . היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה . על יהודי ליטא הוטל להיות הראשונים בתור . אל נלך כצאן לטבח ! נכון , חלשים אנו וחסרי מגן , אולם התשובה היחידה לאויב היא ההתנגדות ! אחים ! מוטב ליפול כלוחמים בני חורין מלחיות בחסד מרצחים . להתגונן ! עד הנשימה האחרונה . אל ניתן שיובילונו כצאן לטבח ! נוער יהודי , אל תיתן אמון במוליכים אותך שולל . משמונים אלף היהודים שב " ירושלים דליטא , " שרדו אך עשרים אלף . לעינינו קרעו מאיתנו את הורינו , אחינו ואחיותינו . היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי ה " חוטפים " הליטאים ? היכן הן הנשים הערומות והילדים , שהוצאו מאיתנו בליל האימים של הפרובוקציה ? היכן הם יהודי יום הכיפורים ? היכן אחינו מהגטו השני ? כל אשר הוצא משערי הגטו לא חזר עוד . כל דרכיו של הגסטפו מובילות לפונאר [ . ופונאר היא מוות ! המהססים ! השליכו מעליכם כל אשליה . ילדיכם , בעליכן , בתוך : ארד ; 'י גוטמן ; 'י מרגליות א' ( עורכים , ( השואה בתיעוד , עמ' 346 , 344 . 1 מה הבין אבא קובנר כבר בינואר . 2 ? 1942 מדוע , לדעת אבא קובנר , יש לפתוח במרד ? * פונאר - גיא הריגה המרוחק כעשרה קילומטרים מווילנה . מסמך : 6 קטעים מדיונים על מרד בגטו ביאליסטוק 27 ) בפברואר ( 1943 מרדכי : [ פ ] יכולים אנו לעשות שני דברים : להחליט כי עם שילוחו של היהודי הראשון מביאליסטוק הרינו פותחים בקונטר–אקציה ( פעולת נגד ;( שממחר אין איש הולך אל בית החרושת , שבשעת האקציה ( גירוש למחנות השמדה ) אסור לשום איש מאיתנו להסתתר . הכול מתגייסים לפעולה . נוכל להבטיח שאיש מן הגרמנים לא ייצא חי את הגטו [ פ ] להילחם עד האחרון , עד המוות . אנחנו יכולים גם להחליט לצאת אל היער . שרה : [ פ ] חברים , על כבוד אין מקום לדבר : הכבוד אבד לנו מכבר . במרבית יישובי היהודים עברו האקציות ללא כל מכשול , ללא כל התנגדות . ודאי שלהישאר בחיים חשוב יותר מלהמית חמישה גרמנים . אין לי ספק כי בקונטר–אקציה נאבד כולם . ואילו ביער אפשר שיינצלו ארבעים–חמישים אחוז מאנשינו . זה יהיה כבודנו , וזאת ההיסטוריה שלנו . אשר לכבוד - זה אבד לנו ממילא . להישאר בחיים - זו תעודתנו . הרשל : [ פ ] לפי הערכתי הרי המצב האובייקטיבי הוא כזה : הרוב המכריע של הגטו וגם של משפחתנו שלנו נידון למוות , גורלנו נחרץ . את היער לא ראינו מעולם כמקום מחסה . היער היה תמיד בעינינו כמקום מלחמה ונקמה . ואולם עשרות הצעירים הפונים כיום ליער , אינם מבקשים שם מקום למלחמה , רובם יחיו שם חיי קבצנים וסופם מן הסתם , מות קבצנים . חנוך : אין כל אשליות , צפוי לנו כאן חיסול , עד ליהודי האחרון . לפנינו שתי דרכים של מוות . לא היער יצילנו , ודאי לא ההתקוממות בגטו . אין לנו אפוא אלא למות בכבוד . מעטים הם הסיכויים להצלחת התקוממותנו [ פ ] מובן , שביער גדולות יותר האפשרויות לנקמה ; אולם אסור לנו ללכת לשם כדי להיות תלויים בחסדי האיכרים , לקנות במחיר - מזון וחיים . לא נשאר לנו אפוא אלא דבר אחד , והוא : ארגון פעולת התנגדות קולקטיבית בגטו בכל מחיר [ פ ] ולהוסיף פרק של כבוד להיסטוריה של ביאליסטוק היהודית מפרוטוקול אסיפת הקיבוץ , בתוך : ארד , ; 'י גוטמן , ; 'י מרגליות , א' ( עורכים , ( השואה בתיעוד , עמ' 237-235 . 1 אילו נימוקים תומכים ביציאה ליערות ואילו תומכים בהישארות בגטו ? ושל התנועה שלנו ( הכוונה לתנועת " דרור . ("

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר