עמוד:147

למחנות השמדה של אותם יהודים שעבודתם סייעה למאמץ המלחמתי של הגרמנים . מדובר ביהודים שעבדו בתעשיית החימוש , במפעלי טקסטיל , בליטוש יהלומים , בבתי מלאכה בגטו ועוד . כך , כאמור , נדחה גירושם של יהודי גטו , 'לודז שעבדו במתפרות שסיפקו מדים לחיילים , וכן נדחה גירושם של יהודים מהולנד שעבדו במפעלי האלקטרוניקה של חברת " פיליפס . " העבודה העניקה חיים , אך באופן זמני בלבד . במשך הזמן נשלחו גם היהודים היצרניים למחנות ההשמדה . לצורך הגירושים להשמדה , שכונו " עבודה במזרח , " הופעלו בדרך כלל גם היודנרטים . עובדה זו העמידה את היודנרטים לפני דילמה קשה במיוחד כאשר ידעו כי מדובר בשליחת היהודים להשמדה ( מסמך . ( 4 ראשי היודנרט ניסו לשכנע את הגרמנים שהיהודים מביאים תועלת בעבודתם , ולא אחת שילמו שוחד כדי להצילם . אולם הצלחות אלו היו מועטות ולא נמשכו זמן רב . כאשר הבין אדם צ'רניאקוב , יושב ראש היודנרט בגטו ורשה , כי הונו אותו , וכי עליו להעביר יהודים להשמדה - בלע כדורי רעל והתאבד . לפי אחת הגרסאות נמצא על שולחנו פתק המיועד לאשתו ובו כתב : " תובעים ממני להרוג במו ידי ילדים מבני עמי . לא נותר דבר זולת המוות " 23 ) ביולי . ( 1942 ואילו בגטו לודז' כאשר נדרש חיים רומקובסקי למסור " מכסה " של יהודים , ביקש למסור תמורתם ילדים , כדי להשאיר בגטו את אלה העשויים לשרוד . בנאום לפני היהודים טען : " אני מוכרח לבצע את הניתוח הקשה , השותת דם , אני מוכרח לקטוע איברים כדי להציל את הגוף " 4 ) בספטמבר . ( 1942 מסמך : 3 פקודה לתחילת הגירושים במערב אירופה - מכתב דחוף ( סודי ) - ראש משטרת הביטחון והס " ד ברלין , 22 ביוני 1942 אל משרד החוץ לידי יועץ הצירות ראדמאכר , ברלין הנדון : גיוס עבודה של יהודים מצרפת , בלגיה והולנד סימוכין : שיחה טלפונית 20 . 6 . 42–ב נקבע , כי החל מאמצע יולי או תחילת אוגוסט של ש . ז ,. יש לשלוח לגיוס לעבודה , למחנה אושוויץ , ברכבות מיוחדות המהלכות יומיום , בכל אחת מהן 1 , 000 איש , לעת עתה 40 , 000–כ יהודים מצרפת הכבושה , 40 , 000 מהולנד 10 , 000–ו יהודים מבלגיה . חוג האנשים הכלול מקיף קודם כל יהודים כשירים לעבודה , במידה שהם אינם חיים בנישואי תערובת ואינם נתיני האימפריה הבריטית , ארצות הברית , מקסיקו , מדינות עוינות באמריקה התיכונה והדרומית , וכמו כן של מדינות ניטרליות ובעלות בריתנו . יורשה לי לבקש לקבל זאת לידיעה והנני מניח , כי גם מצד משרד החוץ אין התנגדות לגבי אמצעים אלה . ב ( תוקף ה ) תפקיד ( חתום ) אייכמן . 1 לאן נשלחים יהודי מערב אירופה ? . 2 מה מטרת שליחתם של היהודים , על פי הפקודה ? היעזרו בתאריך של פרסום הפקודה . מתוך : קמפנר , , 'ר המקצוע : השמדה , עמ' 161-160 מגורשים משדלץ לטרבלינקה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר