עמוד:146

הגברת ההשמדה ומאבק היהודים פקידים גרמנים בכירים מתאמים את פעולות ההשמדה קרבות מלחמת העולם השנייה הגיעו לשיאם בשנים . 1943-1942 אלה היו גם שנות השיא של רצח היהודים . 20–ב בינואר 1942 כינס היידריך , ראש משטרת הביטחון הגרמנית , ישיבת עבודה בווילה בפרבר של ברלין , ברחוב אם גרוסן ונזיי . התכנסות זו מכונה " ועידת ונזיי . " בהזמנה נכתב , כי נושא הוועידה הוא הסדר פתרונה הסופי של בעיית היהודים . כן צוין בהזמנה כי המשתתפים בוועידה מוזמנים לארוחת בוקר שתיערך בסיומה . בוועידת ונזיי השתתפו פקידים בכירים ברייך , אך לא מקבלי ההחלטות העקרוניות . המתכנסים לא קיבלו החלטות על ביצוע הרצח , שהרי השמדת יהודים התבצעה עוד לפני כינוס הוועידה . ועידה זו נועדה לתאם בין הגופים שהשתתפו ברצח . היידריך ציין לפני המתכנסים כי הגיע השלב של " פינוי היהודים למזרח , " מושג שהשתמשו בו הנאצים ככינוי לרצח היהודים . כדי לאתר את כל היהודים ולפנותם למזרח תיסרק אירופה כולה , מן המערב אל המזרח . " הפתרון הסופי " היה אמור לחול על אחד עשר מיליון יהודים , על פי הנתונים שהוצגו בפני המשתתפים בוונזיי ( מסמך . ( 2 ואכן , בשנים , 1943 -1942 התבצע רצח עם שיטתי וממוכן . היהודים מגורשים למחנות ההשמדה יהודים מכל רחבי אירופה הובלו אל מחנות ההשמדה . על מבצע הפתרון הסופי בגרמניה ובכל השטחים שכבשה פיקד אדולף אייכמן . במסגרת תפקידו היה אחראי על ארגון מבצע זה על כל פרטיו ועל התיאום בין כל משתתפיו . תחילה הובלו להשמדה יהודי פולין והיהודים משטחי ברית המועצות שנכבשו . בשיאה של השמדת יהודי פולין ( 1942 ) החלה גם העברת יהודי גרמניה ויהודי מערב אירופה למחנות השמדה ( מסמך . ( 3 בשנת 1943 החלה השמדת יהודים במדינות בדרום אירופה . יהודי יוון , בולגריה ואיטליה , ומעטים מיהודי צפון אפריקה שנמצאו באיטליה נכללו גם הם בין המגורשים . ריכוז היהודים לקראת שילוחם למחנות ההשמדה נעשה באמצעות פרסום פקודות ל " גיוס לעבודה . " בפקודות נקראו היהודים להתייצב במקום מסוים , ביום ובשעה מוגדרים . בנוסף נחטפו אנשים מן הרחובות ומבתיהם תוך גילויי אלימות והועברו ברכבות בתנאי צפיפות בלתי נסבלים למחנות ההשמדה . המפנים בקרבות לטובת צבאות בעלות הברית העמידו את הנאצים בפני סתירה בין מטרותיהם . מצד אחד רצו להשלים את מדיניות " הפתרון הסופי " של שאלת היהודים , אבל מן הצד האחר נזקקו לכוח העבודה של היהודים למען המאמץ המלחמתי . ולכן , בהתאם לדרישות הצבא ותעשיית החימוש עוכב זמנית גירושם אדולף אייכמן ( 1962-1906 ) מהאחראים המרכזיים ל " פתרון הסופי " של שאלת היהודים ברייך השלישי , כלומר , לשילוחם למחנות ההשמדה . לאחר המלחמה נמלט לארגנטינה ובה התגורר עם משפחתו . במאי 1960 נלכד על ידי שירותי הביטחון הישראליים , הובא לישראל , נשפט ונידון למוות . הוצא להורג ביוני . 1962 זה המקרה היחיד בתולדות מדינת ישראל שעונש מוות הוצא לפועל . . 5 מדוע , לדעתכם , הובלו יהודי מערב אירופה להשמדה במזרח ולא הוקמו מחנות השמדה במערב אירופה ? מסמך : 2 עמוד מתוך פרוטוקול ועידת ונזיי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר