עמוד:138

בחרו בין השאלות 1 : 2–ו . 1 לפניכם רשימת מושגים הקשורים למלחמה באירופה בין ספטמבר 1939 לדצמבר : 1941 מלחמת בזק , גנרל גוברנמן , גטו , יודנרט , ממשלת וישי , בליץ , מבצע ברברוסה , אדמה חרוכה , באבי יאר . א . ציינו אילו מושגים מתקשרים לאירועי המלחמה ואילו מתקשרים למדיניות כלפי היהודים . ב . בחרו שני מושגים מכל תחום . הגדירו אותם . . 2 לפניכם כמה אירועים שהתרחשו במלחמה : כניעת צרפת , הפלישה לברית המועצות , הקמת הגטאות , הקרב על בריטניה . ציינו מה היו תוצאותיהם . לדוגמה : האירוע - הפלישה לפולין ; התוצאות : . 1 בריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה . . 2 פרסום הפקודה לריכוז היהודים בגטאות . ענו על השאלה : . 3 ראשי היודנרטים ניצבו בשלב זה של המלחמה לפני כמה דילמות : האם לקבל את תפקיד יו " ר היודנרט או לדחותו ? האם לשלוח יהודים לעבודות כפייה או לא לשלוח ? האם לסייע למבריחי מזון או לא לסייע ? האם לייצר במפעלים בגטו מוצרים לטובת המאמץ המלחמתי של הגרמנים או לא לייצר ? א . עבודה בקבוצות : הסבירו את ההתלבטות שעמדו בפניה היודנרטים בכל אחד מן הנושאים . ציינו אילו אפשרויות לפעולה היו בידי ראשי היודנרטים . ב . הסבירו בכתב : האם יכלו היודנרטים להתלבט ולפעול באופן עצמאי בתקופה זו . – בחרו בין השאלות 4 ו : 5 . 4 עם פרוץ המלחמה החלה גרמניה להגשים את שאיפות ההשתלטות שלה על אירופה כולה . המדיניות הנאצית התגבשה תוך כדי ההתקדמות בשדה הקרב . א . זהו במפה בעמ' 131 את מדינות אירופה המעורבות במלחמה וציינו את כיווני התקדמותה של גרמניה בשנים . 1941-1939 ב . הסבירו : מהו השינוי שחל במצבה של ברית המועצות בשלב זה של המלחמה ? ג . העתיקו את ציר הזמן של היחידה והוסיפו בעזרת המידע שבפרק עוד אירועים הקשורים למלחמה באירופה . ד . שלבו בציר הזמן אירועים הקשורים במדיניות גרמניה כלפי היהודים בארצות הכבושות . ה . מה מאפיין את הקשר בין התקדמות גרמניה במלחמה לבין מדיניותה נגד היהודים ? הסבירו והדגימו . . 5 בקרב היהודים בגטאות בזמן מלחמת העולם השנייה היו תופעות של " קידוש החיים . " א . ציינו אירועים מן ההיסטוריה של עם ישראל שבהם נהגו היהודים בדרך של " קידוש השם . " תארו שני אירועים מסוג זה והסבירו מדוע פעלו היהודים בדרך זו . ב . הציגו דוגמאות לתופעות המצביעות על התנהגות על פי רעיון " קידוש החיים " מן הפרק ותארו אותן . הסבירו מה הניע את היהודים בגטאות לפעול בדרך שבה פעלו . ג . מה תוכלו להסיק משתי דרכי הפעולה השונות של היהודים - " קידוש השם " מול " קידוש החיים ?" הסבירו . בחרו בין השאלות 6 : 7–ו . 6 אתרו ספרים העוסקים בנושא חיי היהודים בגטאות ( יומנים , עדויות , סיפורת , שירה , זיכרונות ) ובחרו נושא המעניין אתכם ( לדוגמה : ילדים בגטו , תנועות נוער , חגים , קשיי הקיום , תרבות . ( א . הציגו את הנושא שבחרתם והסבירו במה הספר שקראתם תרם לכם להבנתו . איזה מידע חדש נוסף לכם ? ב . בחרו קטע מתוך הספר שהרשים אתכם במיוחד וקיראו אותו לפני הכיתה . . 7 אתרו ספרים העוסקים באירועי המלחמה ( יומנים , עדויות , סיפורת , שירה , זיכרונות ) ובחרו נושא המעניין אתכם , הקשור לאירועי המלחמה עד דצמבר 1941 ( לדוגמה , קרבות במלחמה , אידיאולוגיה של המלחמה , עמדות ורגשות של חיילים , התנהגות של אוכלוסייה אזרחית , ילדים במלחמה . ( א . הציגו את הנושא שבחרתם והסבירו כיצד הספר שקראתם תרם לכם להבנתו . איזה מידע חדש נוסף לכם ? ב . בחרו קטע מתוך הספר , שהרשים אתכם במיוחד וקראו אותו לפני הכיתה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר