עמוד:132

יהודי מערב אירופה תחת שלטון הגרמנים במדינות מערב אירופה - בלגיה , הולנד וצרפת - לא ריכזו הגרמנים את היהודים בגטאות כפי שעשו בפולין , אלא איפשרו להם לחיות בתוך הערים לצד שכניהם . עם זאת , במהלך השנים 1942-1940 נקטו הגרמנים מדיניות של בידוד היהודים באמצעות נישולם מעמדות כלכליות , פגיעה במעמדם האזרחי והשפלתם . יחסם של הנאצים ליהודי הולנד מדגים את יחסם כלפי יהודי מערב אירופה . יהודי הולנד הצטוו לערוך מפקד מיוחד ובאמצעותו השיגו הגרמנים מידע מדויק ומעודכן על כל התושבים היהודים . בתעודות זיהוי מיוחדות שחולקו ליהודים הוטבעה האות , J המייצגת את המילה " יהודי . " לאחר מכן חויבו היהודים לשאת סימן מזהה - כוכב צהוב ובו מוטבעת המילה JOOD באותיות דמויות כתב עברי . כדי לנתקם ממקורות המידע חויבו היהודים למסור את מקלטי הרדיו שברשותם . צווים נוספים שהוצאו בשנים 1942-1940 אסרו על היהודים להיכנס למקומות בילוי כגון מסעדות , אולמות קולנוע ותיאטרון , מוזיאונים וכדומה . הגבלות הוטלו גם על עיסוקיהם ומשלח ידם : נאסר עליהם להחזיק במשרות ממשלתיות ; על רופאים יהודים נאסר לטפל בחולים שאינם יהודים ; מורים יהודים פוטרו ממערכת החינוך הכללית ; נגנים יהודים הורחקו מן התזמורת ושחקנים יהודים פוטרו מן התיאטרון . ילדים יהודים הוצאו מבתי הספר של המדינה . הרחקת היהודים מן החברה ובידודם הביאו להקמת מערכת חינוך מיוחדת לילדים יהודים וכן להקמת תיאטרון יהודי ותזמורת יהודית . אמנם בהולנד , בלגיה וצרפת לא הוקמו גטאות כדוגמת אלה שהוקמו במזרח אירופה , והיהודים שם לא בודדו מאחורי חומות , אך הנאצים ערערו בצורה קשה את מעמדם במדינה ובחברה . מאוחר יותר הוגבלו מקומות המגורים המותרים ליהודים והוגבל חופש התנועה שלהם . . 5 מדוע , לדעתכם , לא רוכזו יהודי מערב אירופה בגטאות ? ילדים יהודים ברחוב באנטוורפן , בלגיה בתור לחלוקת מזון , מחנה הריכוז דראנסי , צרפת , 1942 הג'וינט השתתף במימון אחזקתם של היהודים במחנות הריכוז בצרפת . תצלום זה צולם על ידי הגרמנים לצורכי תעמולה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר