עמוד:127

עמידת היהודים בגטאות בחיי היומיום חיי היומיום של היהודים בגטאות לוו במאבק הישרדות בלתי פוסק . היה זה מאבק יומיומי לשמירת החיים בתוך מציאות בלתי אנושית , מאבק שנשען על רעיון " קידוש החיים . " מאבק זה נועד לספק את הצרכים הפיזיים הבסיסיים - השגת מזון , דאגה לפרנסה , שמירה על תנאי התברואה - וכן לאפשר קיום מינימלי של צרכים רוחניים . מערכות החינוך שאירגנו היודנרטים פעלו בתנאים קשים . בתנאי הצפיפות הקשה ששררה בגטו לא היו מבנים מסודרים לבתי ספר , שרר מחסור במורים , ולעתים תכופות נעדרו ילדים מן הלימודים עקב מחלות ובשל הצורך לסייע בפרנסת המשפחה . בנוסף פעלו בגטאות רבים , בגלוי או בסתר , תנועות נוער כגון " השומר הצעיר " ו " דרור . " בתמיכת היודנרטים התנהלו בגטאות חיי תרבות . הועלו הצגות תיאטרון וחלקן תיארו את החיים בגטו . נערכו גם הרצאות ותחרויות כתיבה ובסיומן חולקו פרסים ספרותיים . בגטו לודז' פעלה ספרייה והיו מנויים בה כארבעת אלפים חברים . בפעולות מסוג זה ניסו היודנרטים להיאבק במציאות הבלתי אנושית של החיים בגטו ויצרו אפשרות לנהל את חיי היומיום למרות המצוקה והקשיים שעוררה המלחמה . הניסיון לקיים את מצוות הדת ולחגוג את החגים כסדרם היה אף הוא חלק מן העמידה היהודית וההיצמדות לחיים בתקופה זו . לאחר כיבוש פולין החלו הנאצים לפגוע בציבור הדתי ובחיי הדת . אירעו מקרים שבהם חיילים ושוטרים גרמנים גזזו זקנים ופאות של יהודים . מיד לאחר פרוץ המלחמה אסרו הגרמנים לחגוג את יום כיפור ואת ראש השנה , ואסרו על תפילה בציבור . יהודים שנתפסו בעת תפילה בסתר הוכו ואולצו לבצע עבודות משפילות כשהם עטופים בטליתות . לעתים חוללו בתי כנסת והמבנים הוסבו למטרות שונות על פי צורכי הגרמנים ( מסמכים . ( 6-3 " קידוש החיים " רעיון שהביע את הצורך להיאבק על החיים למרות תנאי המלחמה . מסמך : 3 על תנועת הנוער בגטו כך כותב נער בן ארבע עשרה מגטו : 'לודז חרף ( למרות ) התנגדותה של אמי הלכתי לפגישת הקן . ערב זה , אשר את מועדו המדויק איני זוכר , היה לנקודת מפנה בחיי . כל מה שהיה אחרי הערב הזה אינו דומה למה שהיה לפניו . פתאום היה טעם אפילו לחיי היומיום בגטו האפור והעצוב . היה למה לצפות במשך היום . בערב תהיה פעולה בקן [ פ ] בשעות אלו הגטו מסביב לא היה קיים . כאשר ישבנו במעגל ושרנו שירי מולדת כמו העתקנו את עצמנו לאחד הקיבוצים או המושבות בארץ ישראל . כלום אפשר בגטו לחלום על אושר גדול מזה ? מתוך : חולבסקי , , 'ש " על הנוער היהודי שהיה , " בתוך : ילקוט מורשת מב-מג , עמ' 147 חברי תנועת נוער , גטו לודז'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר