עמוד:126

מסמך : 2 היודנרט בביאליסטוק * מארגן סיוע לנזקקים לקראת החורף , 1941 אחים ואחיות ! אנו פונים אליכם לפני בוא הסתיו והחורף ומלוויהם - הרוחות , הקור והשלג . אנו עומדים לפני התפקיד הדחוף לספק כל צורכי יומיום הכרחיים לנשרפים ( אנשים שדירותיהם ורכושם עלו באש ) ולמחוסרי קורת גג , לבתי יתומים , מעונות ילדים , מושבי זקנים , בתי חולים ושאר מוסדות . אבל בייחוד עלינו להמציא להם בגדים חמים ונעליים , כדי לשמרם ככל האפשר ממקרי הצטננות וממחלות מידבקות , המביאות את כולנו בסכנה חמורה . כדי למנוע את האימים האלה , היודנרט מכריז על מגבית רחבת היקף . זיכרו , יהודים , שאין לנו לסמוך אלא על עצמנו בלבד . הזמן קצר והמצוקה גדולה לאין שיעור ולפיכך אנו מצווים לחסוך מעצמנו כל מה שאפשר ולנדב למגבית הזאת . קבלו נא אפוא את זוגות האוספים שלנו בלבביות הראויה , היענו להם מיד ובחום לב יהודי . נקל נא בכוחות עצמנו , לפחות במקצת , את המצוקה של ימי החורף ! תימנע סכנת המגפות ! דרשו מאת האוספים קבלות בחותמת היודנרט . יודנרט , ביאליסטוק , 8 בספטמבר . 1941 בתוך : ארד , ; 'י גוטמן , ; 'י מרגליות , א' ( עורכים , ( השואה בתיעוד , עמ' 189 * ביאליסטוק נכבשה רק . 1941–ב בית מלאכה לנעליים , גטו לודז' ילדים ונערים עובדים בבית מלאכה למפתחות , גטו לודז'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר