עמוד:125

דרך שער הגטו . ילדי הגטו מילאו תפקיד חשוב בהברחה ; הם הצליחו לחמוק בזריזות במעברים הצרים ולהסתתר מן השוטרים . לא אחת הצליחו הילדים המבריחים לקיים את כל משפחתם זמן ממושך . היודנרטים דאגו גם לבריאותם של תושבי הגטו . תנאי התברואה בגטו היו ירודים מאוד ובמרבית הגטאות גדשו ערימות אשפה את הרחובות . מחסור קשה במים ומערכת ביוב לקויה פגעו בצרכים הבסיסיים של יושבי הגטו . תנאי התברואה הקשים גרמו להתפשטות מחלות ; שחפת , טיפוס , דיזנטריה וזיהומים גרמו לתמותה שממדיה גדלו מאוד עקב הרעב והקור . רופאים בגטאות ניהלו פעולות הסברה והדרכה שנועדו להגביר את שמירת ההיגיינה . בגטאות הגדולים מימן היודנרט את אחזקת שירותי הבריאות . בגטו , 'לודז לדוגמה , פעלו בשנים 1942-1941 חמישה בתי חולים ומרפאות , מעבדות רפואיות אחדות , מרפאה לטיפול בנשים הרות ועוד . היודנרטים עסקו בפעולות סעד בקרב תושבי הגטו . הפעולות כללו סיוע לנזקקים באמצעות הקמת מטבחים ציבוריים שסיפקו אלפי ארוחות ביום . כמו כן דאגו היודנרטים לילדים יתומים ולילדים שהוריהם גורשו למחנות עבודה ( מסמך . ( 2 לצד היודנרטים פעל בתחום הסעד ארגון יהודי עצמאי , " העזרה העצמית היהודית . " כאמור , פעלו היודנרטים גם בתחום הכלכלי . הם דאגו ליצירת מקומות עבודה בגטאות , שכן העבודה בגטו שימשה מקור ההכנסה העיקרי של יהודי הגטאות . בגטו לודז' פיתח מרדכי חיים רומקובסקי את " בתי המלאכה , " ואכן , גטו לודז' נחשב לגטו המתועש ביותר . הוקמו בו מתפרות ובהן נתפרו , בין היתר , מדים ומעילים לצבא הגרמני . ייתכן כי תפוקת עובדי גטו לודז' עבור הגרמנים מסבירה את הישרדותו הממושכת . גטו לודז' שרד ארבע שנים וארבעה חודשים והיה הגטו האחרון שחוסל . בראי השירה ש השיר נכתב על ידי המשוררת היהודייה הנריקה לאזוורט בהיותה בגטו ורשה , והיה לאחד השירים היותר מוכרים בגטו . הנריקה לאזוורט נספתה בטרבלינקה . המבריח הקטן הנריקה לאזוורט דרך חומות חורים וחרבות דרך תיל מעבר יש נסתר מחליק לי כנחש בשעות ליל בקר צהרים ושחר בשרב וגשם זלעפות " יפרגנו " לי הרוח המר סכן ערפו למות - נער . כבר לא אשוב , לא אשוב , את נשארת אמא לבדך זעקת ילדך האהוב יבלע הרחוב הדועך דאגה אחת בלב נוקבת לא סבלות ענויים ומות מי ידאג לך אמא ביתם להגיש לך פרוסת הלחם . מרדכי חיים רומקובסקי ( 1944-1877 ) התבלט בפעילות ציבורית עוד לפני המלחמה . ניהל בית יתומים בלודז' והיה חבר בהנהלת הקהילה . באוקטובר 1939 מינו אותו הגרמנים לתפקיד " זקן היהודים , " הכינוי הרשמי של יושב ראש היודנרט בגטו . 'לודז באוגוסט , 1944 עם חיסול גטו , 'לודז נשלח חיים רומקובסקי ובני משפחתו לאושוויץ ושם נרצחו . ילד מבריח נתפס על ידי שוטרים גרמנים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר