עמוד:124

" מועצות היהודים " מבצעות את פקודות השלטון הגרמני פקודת היידריך הורתה גם על הקמת מועצת יהודים , בגרמנית - " יודנרט , " בערים בהן רוכזו . תחילה נבחרו חברי היודנרט מקרב המנהיגים שנותרו בקהילות לאחר כיבוש פולין , או מקרב אנשי ציבור מוכרים . לעתים נבחרו בידי היהודים , אך בדרך כלל מונו על ידי הגרמנים . תפקיד היודנרט היה להוציא אל הפועל את פקודות השלטון הגרמני בכל הנוגע לכלל הציבור היהודי במקום . הגרמנים איימו על חברי היודנרטים כי אם לא ימלאו את הפקודות - יוצאו להורג . איום מתמיד זה גרם למתח רב בקרב חברי היודנרטים עצמם ובינם לבין הציבור היהודי . בתחילת הכיבוש היו היודנרטים ממונים על העברתם המסודרת של היהודים לגטאות ועל מציאת פתרונות דיור לכולם . הוטל עליהם לערוך מפקד תושבים על פי גיל , מין ועיסוק . הגרמנים דרשו זאת לצורך הקצאת מזון ומשלוח יהודים לעבודות כפייה כדוגמת תיקון כבישים , בניית מסילות ברזל וגשרים , וניקוי מקומות ציבוריים . כעבור זמן הוטל על היודנרטים לחלק ליהודים סימן מזהה - סרט ועליו מגן דוד , כוכב צהוב ועוד . קנסות כבדים הוטלו על יהודים שלא נשאו את הסימן המזהה . על פי הוראת הגרמנים הוקמה בגטאות משטרה יהודית ועליה הוטל לבצע את פקודות הגרמנים , כגון גביית קנסות ומסים , ופיקוח על שליחת היהודים לעבודות כפייה . " מועצות היהודים " מארגנות את החיים בגטו ככל שנמשך הכיבוש הגרמני כן גברו הצרכים השוטפים של הציבור היהודי בגטאות . היודנרטים נטלו על עצמם תפקידים נוספים בתחומי הכלכלה , החינוך , ואף בתחום הסעד והתרבות . כך ביקשו להיות מנהיגים המקיימים את החברה היהודית והמובילים אותה ולא רק אנשים המבצעים את ההוראות והפקודות של הגרמנים . הגרמנים ניהלו מדיניות מכוונת של הרעבת יושבי הגטו . הם סיפקו מזון מועט וכך גרמו לרעב קשה . בכמה מקומות כללה מנת המזון לשבוע , של ילדים עד גיל שלוש , רבע ליטר חלב , שתי ביצים וכמאתיים וחמישים גרם דייסת סולת בלבד . מלבד זאת איכות המזון הייתה ירודה : לרוב הגיע הקמח כשהוא לח או נגוע בתולעים , ותפוחי האדמה ויתר הירקות - רקובים או קפואים . כדי להילחם במדיניות ההרעבה של הגרמנים דאגו היודנרטים לאספקת מזון לגטאות ולחלוקתו . אספקת המזון נעשתה גם באמצעות הברחה שאורגנה על ידי אנשים פרטיים ולפעמים גם על ידי היודנרטים עצמם . אדם צ ' רניאקוב , יושב ראש היודנרט בגטו ורשה ציין , כי כשמונים אחוזים מכלל מצרכי המזון שהובאו אל הגטו הגיעו באמצעות הברחה . בפעולות ההברחה סייעו , תמורת שוחד רב , פולנים , ולא אחת גם גרמנים . מטעני המזון הוברחו דרך פרצות בחומות הגטו , דרך התעלות שנחפרו מתחת לחומות , ואפילו . 3 מדוע , לדעתכם , הטילו הגרמנים תפקידים על יהודים ולא על חיילים גרמנים או פולנים ? אדם צ'רניאקוב ( 1942-1880 ) בוגר לימודי הנדסה כימית בוורשה . בנוסף לעבודתו כמורה , עסק גם בפעילות ציבורית . בין היתר ייצג את בעלי המלאכה היהודים בוורשה ובשנים שלפני מלחמת העולם השנייה היה חבר הנהלת הקהילה . בשנות המלחמה כיהן כיושב ראש היודנרט בגטו ורשה אך כאשר הבין כי הגרמנים דורשים שיסייע בשליחת יהודים להשמדה - התאבד ( יולי . ( 1942 ילדים לבושי סחבות בגטו ורשה ילד מוכר סרטים ועליהם הסימן המזהה , 1942-1941

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר