עמוד:90

גשרים ומסילות ברזל שהיו , אמנם , לשימושם של האירופים והקלו עליהם , אבל שירתו גם את האוכלוסייה המקומית . אמצעי התחבורה הקלו על הידוק הקשרים בין אנשים באזורים שונים . בהשפעת שנות השלטון האירופי באסיה ובאפריקה התפתח ביבשות אלה תהליך עיור איטי . באפריקה , לדוגמה , התפתחו ערים כמו דקר ( בסנגל , ( אקרה ( בגאנה ) ונירובי ( בקניה . ( בערים החדשות התגוררו האירופים ובהדרגה היגרו אליהן גם אפריקנים , אם כי מרבית תושבי אפריקה התגוררו בכפרים . לצדן של הערים קמו שכונות של התושבים המקומיים . היו אלה בעיקר שכונות עוני שתושביהן עבדו בבתיהם של האירופים . ההפרדה הגזעית במגורים , וקיומן של שכונות נוצצות ומטופחות של הלבנים בקרבת משכנות העוני של השחורים , הצמיחו ניצנים של תסיסה בשם ערכים כמו חופש ושוויון . בהשפעת החינוך האירופי החלו להתפתח בקרב האוכלוסייה המקומית שכבות חברתיות כלכליות חדשות , שנימנו עמן פועלים ופקידים . שיפור רב ניכר גם בשירותי הבריאות - רופאים לבנים החלו בהדרגה לשרת גם את האוכלוסייה המקומית . הם הצליחו להדביר מחלות באמצעות חיסונים , וכך פחתה התמותה בכלל ותמותת התינוקות בפרט . רמת חייהם של התושבים המקומיים עלתה , אם כי לא השתוותה לזו של הלבנים . התושבים המקומיים עבדו בבתיהם של הלבנים - במטבח ובעבודת הגינה - והם הושפעו מאורח החיים של האירופים והחלו לחקות את מנהגיהם . כך , לדוגמה , חדר ענף הטניס לאפריקה ולהודו . אורח החיים המערבי פיתח אצל התושבים המקומיים באסיה ובאפריקה את השאיפה להתפתחות אישית ולשינוי רמת החיים . נזרעו זרעים ראשונים לערכים האירופיים של קידמה וליברליזם . אבל , לנוכח דרכי השלטון של האירופים והיחס המזלזל שהפגינו מרביתם כלפי האוכלוסייה המקומית , גברה תחושתם של התושבים המקומיים שהאדם הלבן אינו מוכן ליישם ערכים אלה לגביהם . כך נבטו בקרבם מחשבות ראשונות על תנועות שחרור לאומיות . . 1 על איזו תפיסה התבססה המדיניות של צרפת ושל בריטניה באסיה ובאפריקה ? . 2 מדוע התערבו המדינות האירופיות בתחום החינוך במדינות שבהן שלטו ? שערו : מה עשויה להיות התוצאה של התערבות כזאת ? . 3 מה היו תוצאות המפגש בין האירופים לבין התושבים המקומיים ? בתשובותיכם התייחסו להישגים ולבעיות . צרפתים מלמדים את התושבים המקומיים עבודות גננות , מדגסקר , 1897

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר