עמוד:88

תוצאותיו של מפגש בין כוחות שאינם שווים המדינות האירופיות מנהלות את חיי היומיום במושבות עידן האימפריאליזם יצר מפגש בין שני כוחות שאינם שווים : בין המדינות האירופיות של עולם התרבות המערבית , המייצגות את האימפריאליזם - לבין התושבים המקומיים , עמי אפריקה ואסיה . מיעוט אירופי זר שלט באוכלוסייה מקומית שמנתה מיליוני בני אדם . המדינות האימפריאליסטיות התוו גבולות מדיניים חדשים ללא כל התחשבות במוצא האתני של התושבים החיים באזורים אלה , ותוך חלוקתם של שבטים בין כמה מושבות . כדי לנהל את החיים במושבות הקימו הממשלות האירופיות משרד ממשלתי מיוחד , משרד המושבות . כך עשו לדוגמה בריטניה , צרפת ובלגיה . משרדי המושבות של המדינות האירופיות מינו לכל מושבה מושל שהיה כפוף להן . המושל היה אחראי על ביצוע מדיניות הממשלה באזור שליטתו , ולשם כך ניתנו לו סמכויות חקיקה וסמכויות ביצוע , ועמדו לרשותו פקידים וכוח צבאי שבעזרתם כפה את מדיניותו . עם הזמן השתלבו גם בני המקום בדרגות השונות של הפקידות המקומית . ואולם , בעוד שהבריטים העניקו סמכויות למנהיגים המסורתיים המקומיים , הצרפתים העניקו סמכויות רק למנהיגים חדשים שהם טיפחו - אנשים שנטמעו בתרבות הצרפתית ורכשו השכלה צרפתית . אחד הנושאים שבהם ניכרה התערבות עמוקה של המדינות האירופיות הוא החינוך . בני המקום נחשבו בעיניהם לנחותים , ותרבותם - לתרבות נחשלת . האירופים סברו כי מוטל עליהם לפתח ולקדם את בני אסיה ואפריקה ברוח התרבות האירופית המערבית . לשם כך הם הקימו במושבות בתי ספר והנהיגו בהם תוכניות לימודים דומות לאלה שהיו נהוגות במדינותיהם . המדינות האימפריאליסטיות אף השליטו בבתי הספר את השפות האירופיות : אנגלית , צרפתית , גרמנית . אולם גם בנושא זה היה הבדל ניכר בין מדיניות בריטניה לבין מדיניות צרפת . צרפת ראתה במושבותיה באפריקה חלק מ " צרפת שמעבר לים " ושאפה " לתרבת " את התושבים ולהטמיע אותם בתרבות הצרפתית . בבתי הספר שהקימה צרפת במושבותיה שבאפריקה נלמדו השפה הצרפתית וההיסטוריה הצרפתית בהתאם לתוכניות הלימודים שהיו נהוגות בצרפת , והמורים היו צרפתים . לעומת זאת הבריטים לא חשו מחויבות להנחיל את התרבות הבריטית דווקא , ובמוסדות החינוך שהוקמו שיעור בתפירה , מזרח אפריקה , 1898

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר