עמוד:72

. 1 לפניכם היגדים מן הפרק . בחרו חמישה מהם ובססו את הרעיון המובע בהם בעזרת עובדות . א . לקראת סוף המאה 19–ה הלך וגדל מספר הזכאים להשתתף בבחירות . ב . בעלי הון יהודים השתלבו בפיתוח רשת מסילות הברזל באירופה . ג . הנשים נאלצו להיאבק על זכותן להשתתף בבחירות . ד . הענקת זכות הבחירה לשכבות רבות יצרה תלות רבה של הפוליטיקאים בבוחריהם . ה . התפתחות מערכת החינוך גרמה לביסוס הדמוקרטיה . ו . חידושים טכנולוגיים תרמו לאיכות החיים . ז . המהפכה הטכנולוגית והחקיקה בנושאי עבודה איפשרו לפתח תרבות פנאי . . 2 א . במאה 19–ה השיגו הנשים הישגים במאבקן לשינוי מעמדן בחברה . אילו הישגים השיגו ? מה היו דרכי מאבקן ? ב . האם גם היום נשים יכולות לטעון לקיפוח בהשוואה לגברים ? נמקו . . 3 כותרת הפרק היא : " העידן המודרני - עידן ההמונים . " הסבירו מה המשמעות של כותרת זו . בססו את תשובותיכם בעזרת דוגמאות מן הפרק . . 4 א . הכינו כרזה המסבירה את התנאים שאיפשרו את גידול האוכלוסייה באירופה במאה . 19–ה תוכלו להיעזר גם בתמונות שבפרק . ב . מה היו התוצאות של גידול כה מהיר של האוכלוסייה ? . 5 המהפכה הטכנולוגית והחקיקה בנושאי עבודה השפיעו על התפתחות תרבות הפנאי . א . מה איפיין את תרבות הפנאי של סוף המאה ? 19–ה במה היא דומה ובמה היא שונה מתרבות הפנאי בימינו ? ב . כיצד המהפכה הטכנולוגית וחוקי העבודה משפיעים על תרבות הפנאי בימינו ? הסבירו . סרטים מומלצים מרי פופינס . ארצות הברית , . 1964 בימוי : רוברט סטיבנסון . במרכזו של הסרט סיפורה של אומנת המטפלת בילדי משפחת בנקר בדרך לא שגרתית . הרקע לעלילה היא אנגליה הבורגנית של סוף המאה . 19–ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר