עמוד:67

הממשלות מפתחות מערכת חינוך ציבורית במחצית השנייה של המאה 19–ה החלו כל הממשלות באירופה להקצות תקציבים להקמת מערכות חינוך ציבוריות , שבהן יוכל ללמוד כל אזרח בכפר ובעיר . החינוך בבית הספר היסודי , תהליך שהחל כבר במהפכה הצרפתית , הפסיק להיות זכות מיוחדת של בעלי רכוש מעטים - ונעשה בהדרגה חינוך חובה חינם . בית הספר היסודי היה בן ארבע כיתות , והתלמידים החלו ללמוד בגיל חמש–שש שנים . התפתחותה של מערכת החינוך כמערכת שאינה קשורה לכנסייה כפי שהיה נהוג עד אז , אלא כמערכת חינוך בפיקוח המדינה מצביעה על תהליך החילון שעברה אירופה במאה . 19–ה משמעו של תהליך זה הוא ערעור על מעמדה של דת הנצרות במדינה . לצד מערכת החינוך היסודית התבססה מערכת השכלה גבוהה בתשלום , ובה למדו מעטים . מערכת זו כללה גימנסיה ואף מוסדות אקדמיים שהכשירו את בוגריהם להיות רופאים ומורים , ובתי ספר גבוהים לטכנולוגיה שהכשירו את בוגריהם לעבודה כטכנאים וכמהנדסים - מקצועות שהיה בהם צורך רב באותן שנים . התפתחות מערכת החינוך תרמה לביסוס הדמוקרטיה . מספר האנאלפביתים , שאינם יודעים קרוא וכתוב , הצטמצם , ומעגל האנשים המשכילים הלך והתרחב . נוצר מצב חדש , שבו בני אדם רבים יותר החלו להבין את הנעשה סביבם , היו מסוגלים לקרוא ואף לבטא את עצמם כראוי בכתב ובעל פה . מצב זה העמיק את המעורבות של הציבור הרחב בחיים הפוליטיים והחברתיים , והגביר את כוחה של דעת הקהל במדינה . אחד הביטויים לכך הוא הגידול במספר העיתונים וכתבי העת ותפוצתם בקרב קהל קוראים גדול ומגוון . תפוצת העיתונים מעידה על כך שחופש הדיבור והחופש להביע דעה - עקרונות היסוד של הדמוקרטיה - התבססו בציבור הרחב . כדי להגן על חופש הביטוי , נחקקו חוקים שהבטיחו את העיתונות מפני התערבות הממשלה בתוכן המאמרים . כל ההתפתחויות הללו גרמו לשילוב ההמונים - איכרים , פועלים , נשים - כגורם משפיע על התהליכים ההיסטוריים רבי החשיבות , לצד בני המעמדות הגבוהים . על כן מכונה העידן המודרני בשם " עידן ההמונים . " . 1 כיצד השפיעה הרחבת זכות הבחירה על יחס האזרחים אל המדינה ועל יחס הפוליטיקאים אל האזרחים ? . 2 באילו תחומים חל שינוי במעמד הנשים ? מה חשיבותו של שינוי זה לדעתכם ? . 3 נסחו כותרת למאמר על מאבק הסופרז'יסטיות בשני עיתונים : עיתון שמרני ועיתון ליברלי . . 4 כיצד מעידות בחירות חשאיות על התבססות הדמוקרטיה ? . 5 הסבירו את הקשר שבין התבססות הדמוקרטיה לבין פיתוח מערכת חינוך ציבורית . . 6 מדוע נעשתה תחיקה סוציאלית רחבה דווקא בבריטניה וגרמניה ? ( תוכלו להיעזר בפרק ב : " המהפכה התעשייתית וצמיחת תנועת הפועלים ( . " כיתה בבית ספר ממשלתי באנגליה , 1880 בנים ובנות בגילים שונים לומדים אלה לצד אלה . בכיתה כמה מורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר