עמוד:60

יהודים רבים מהגרים ממדינותיהם גם רבים מיהודי אירופה , ובעיקר יהודים ממרכז אירופה , בחרו להגר מן המדינות שבהן חיו . עיקר ההגירה של היהודים עד שנות 80–ה של המאה 19–ה הייתה בתוך אירופה עצמה . יהודים ממזרח אירופה היגרו למערב אירופה , ומתחום המושב שברוסיה היגרו לפולין ולאוקראינה . יהודים מגרמניה היגרו לערי התעשייה בבריטניה או בצרפת , ויהודים מפולין ומגליציה היגרו מכפרים ועיירות לאזורים מתועשים באוסטריה ובגרמניה . היהודים לא היגרו רק מארץ לארץ בתוך אירופה - אלא גם נדדו ממקום למקום בתוך הארצות עצמן . ארצות הברית הייתה ארץ ההגירה מחוץ לאירופה שהיהודים העדיפו לחיות בה . תחילה היו ממדי ההגירה לארצות הברית מצומצמים : עד שנות 80–ה של המאה 19–ה היגרו לארצות הברית - בעיקר מגרמניה - 200–כ אלף יהודים בלבד . גידול האוכלוסייה היהודית באירופה השפיע כמובן גם הוא על ההגירה , אבל נוספו עליו סיבות ייחודיות ליהודים : החקיקה במדינות אירופה שהגבילה את העיסוקים של היהודים , והאכזבה מתוצאות מהפכות " אביב העמים , " שהיהודים קיוו שישפרו את מעמדם במדינה - גרמו ליהודים לחפש מקום חדש לחיות בו . מאז שנות 80–ה של המאה 19–ה החלו רבבות מיהודי מזרח אירופה להגר לארצות הברית . מרבית היהודים שהיגרו ממקום למקום בתוך מדינות מגוריהם פנו אל הערים הגדולות והשתלבו בתהליך העיור שאיפיין את התקופה . במהלך המאה 19–ה הוקמו קהילות גדולות של יהודים בערים מרכזיות באירופה : בברלין , בווינה , בוורשה , בבודפשט , באודסה - וכן בניו יורק שבארצות הברית . מספר היהודים שישבו בערים מרכזיות אלה גדל מאוד בהשוואה לחלקם היחסי של היהודים באוכלוסייה הכללית . יהודים מהגרים מרוסיה לאנגליה , 1891 רופא בודק מהגרים יהודים בהגיעם לנמל ליברפול . אוניית מהגרים , שנות השמונים של המאה 19–ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר