עמוד:47

מפלגות וארגונים מייצגים את הפועלים צעד נוסף לחיזוק מעמדו של הפועל נעשה עם הקמת מפלגות פועלים . 1863–ב נוסדה בגרמניה מפלגת פועלים ראשונה באירופה , ובראשה עמד פרדיננד לסל . מאז הוקמו במדינות המתועשות מפלגות פועלים , רובן מפלגות סוציאליסטיות שהושפעו מן התורה של מרקס ואנגלס . התמיכה במפלגות אלה הלכה וגברה , והן ייצגו את הפועלים במאבקם נגד בעלי הון ונגד ממשלות . המפלגות הסוציאליסטיות ביקשו לטפח חברה חדשה ושוויונית ללא מנצלים וללא מנוצלים . מספר חבריהן גדל בהתמדה , ובהשפעתן החלו המדינות בחקיקה סוציאלית . וכך החלה בגרמניה לראשונה חקיקה סוציאלית שהבטיחה ביטוח מפני אבטלה , תאונות , מחלה ופנסיה . ( 1881 ) מסמך : 8 מתוך המניפסט הקומוניסטי ( קטעים ) דברי הימים של כל החברה כולה עד כה הם דברי ימיהן של מלחמות–המעמדות . בן חורין ועבד , פטריצ ' י ופלביי , ברון וצמית , אומן ושוליה . כללו של דבר - מדכאים ומדוכאים עמדו תמיד זה מול זה , נלחמו ביניהם מלחמה בלתי פוסקת , לעתים נסתרת לעתים גלויה , מלחמה שנסתיימה בכל פעם בתמורה מהפכנית של כל צורת החברה או בכיליונם המשותף של המעמדות הנלחמים . [ ... ] אולם תקופתנו , תקופתה של הבורגנות , מצטיינת בכך שעשתה את ניגודי המעמדות פשוטים יותר . החברה כולה מתפלגת והולכת לשני מחנות אויבים גדולים , לשני מעמדות גדולים העומדים פנים אל פנים , זה כנגד זה : בורגנות ופרולטריון . [ ... ] התעשייה המודרנית הפכה את הסדנה של האומן הפטריארכלי לבית חרושת גדול של בעל הרכוש התעשייתי . המוני פועלים דחוקים וצפופים בבית החרושת מאורגנים כחיילים ; כטוראים בצבא התעשייתי הם כפופים לפיקוח של הייררכיה שלמה של קצינים וסמלים . לא זו בלבד שעבדים הם למעמד הבורגנות , למדינת הבורגנות , אלא הם משועבדים יום יום , שעה שעה למכונה , למשגיח , ועל הכול - לבורגני היחיד , החרשתן ( התעשיין ) עצמו . [ ... ] משהושלם ניצול הפועל על ידי בעל התעשייה עד כי זכה לקבל שכר עבודתו במזומנים , עטים עליו שאר חלקי הבורגנות , בעל הבית , החנווני , המלווה במשכון . 'וכו [ ... ] כל התנועות בעבר היו תנועות של מיעוטים או תנועות לטובת האינטרסים של מיעוטים . התנועה הפרולטרית היא התנועה העצמאית של הרוב העצום למען האינטרס של הרוב העצום . הפרולטריון , השכבה התחתונה של החברה הקיימת לא יוכל להתרומם , לא יוכל לזקוף קומה , בלי שינופץ כל בניין–העל של אותן השכבות המהוות את החברה הרשמית . . 1 בהיסטוריה האנושית היו , לתפיסת מרקס ואנגלס , מאבקים רבים בין מדכאים למדוכאים . בחרו שתי דוגמאות לכך מתוך דבריהם וציינו מי הם המדכאים וכיצד פעלו . ומי הם המדוכאים ? . 2 מהו מצבם של הפועלים בעקבות התיעוש , בעיניהם של מרקס ואנגלס ? . 3 צטטו מילים או משפטים המציגים את הפועלים ואת הבורגנים . מה אפשר להסיק מבחירתם של מרקס ואנגלס במילים האלה ? . 4 כיצד ייפסק ניצול פועלים , על פי חזונם של מרקס ואנגלס ? . 5 ממה נובע ייחודו וכוחו של הפרולטריון , לתפיסת מרקס ואנגלס ? פרדיננד לסל ( 1864-1825 ) מנהיג סוציאליסטי , יהודי גרמני . התרחק מן היהדות . השתתף במהפכת " אביב העמים " 1848–ב בגרמניה ונשלח לכלא . הושפע מקרל מרקס , אבל בתורה הסוציאליסטית שפיתח , הדגיש את הנושא הלאומי . נהרג בדו–קרב נגד ארוסה של אהובתו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר