עמוד:39

דמותה של חברה בתהליך תיעוש המבנה החברתי המסורתי משתנה המהפכה התעשייתית שינתה את המבנה המסורתי של החברה . לפני המהפכה התעשייתית התקיימו בחברה זה לצד זה שלושה מעמדות חברתיים עיקריים : האצילים , הבורגנים והאיכרים . המהפכה התעשייתית פירקה את המבנה הזה , והצמיחה מבנה חברתי ובו שני מעמדות המאפיינים חברה תעשייתית : מעמד הבורגנים , בני המעמד הבינוני תושבי העיר - ומעמד חדש , מעמד הפועלים ( הפרולטריון . ( האיכרים , עובדי האדמה , היו מעמד חברתי נפרד . מקצתם נשארו בעלי אדמות עצמאיים ומקצתם נעשו שכירים באחוזות הגדולות . ואולם בעוד שמעמד הפועלים הלך וגדל - הלך מעמד האיכרים והצטמצם . שני המעמדות העיקריים - הבורגנים והפועלים - לא נוצרו כמובן ביום אחד , אך בהדרגה הם היוו את רוב החברה . מעמד הבורגנות היה מעמד מקוטב באופן קיצוני . בראשו עמדו בעלי ההון , הקפיטליסטים , ובתחתיתו - סוחרים קטנים ובעלי מלאכה . מתחתם התפתח מעמד הפועלים , העובדים במפעלי התעשייה . בהשפעת המהפכה התעשייתית הלכו והתרחבו הפערים הכלכליים בין המעמדות בחברה . לצד התעשרותם והתבססותם הכלכלית של הבורגנים - בעלי מפעלים , בנקאים , סוחרים וממציאים - שרר בקרב רבים מן הפועלים עוני כבד . הבורגנות מעצבת אורח חיים מיוחד בני מעמד הבורגנות חיו כאמור בעיר , ועסקו בעיסוקים מגוונים : היו בהם בעלי מפעלים , בנקאים , סוחרים , וגם - בעלי מקצועות חופשיים - מהנדסים , רופאים , מדענים , מורים , עיתונאים וכן בעלי מלאכה . פערים גדולים - חברתיים , כלכליים ותרבותיים - איפיינו את הקבוצות שהרכיבו את מעמד הבורגנות . משום כך מקובל לחלק מעמד זה לשלוש קבוצות : בורגנות גבוהה , בעלי מקצועות חופשיים , וזעירבורגנים ( הבורגנות הנמוכה . ( הבורגנות הגבוהה , שאליה השתייכו בני המשפחות האמידות - בעלי מפעלים , בנקאים וסוחרים - ניהלו אורח חיים הדומה לאורח החיים של בני האצולה . הם חיו בעושר ורווחה , העסיקו משרתים , בילו בנשפים , בתיאטרון ובאופרה . ומנגד - הבורגנות הנמוכה , הזעיר–בורגנים , היו אנשי הפקידות הנמוכה , בעלי מלאכה עצמאיים , או בעלי בתי מלאכה . רובם היו חסרי השכלה או הכשרה מקצועית . רוב האנשים שהשתייכו לקבוצות שהרכיבו את מעמד הבורגנות חיו ברווחה יחסית , ורק מיעוטם היו עשירים . בני הבורגנות הגבוהה יצרו בהתנהגותם עולם ערכים שאיפיין - ועדיין מאפיין - את הבורגנות . הבורגנים ייחסו חשיבות רבה לרכוש ולצבירת רכוש , וכן למשפחה ולחלוקת התפקידים בתוכה . בראש המשפחה הבורגנית עמד הגבר–האב , ועליו הוטלה החובה לפרנס את משפחתו . כראש משפחה היה הגבר בעל הסמכות להחליט בשאלות של כללי התנהגות בין הורים לילדים , ובני משפחתו היו חייבים לציית לו . במשפחה הבורגנית היה סדר ברור של סמכות : הילדים היו אמורים לציית למבוגרים , והנשים - לגברים . בורגנים מקור המילה הוא במילה הלטינית בורג , שפירושה - עיר . הבורגנים הם יושבי העיר . מקצועות חופשיים מקצועות שנדרשת בהם השכלה גבוהה מיוחדת . המקצועות החופשיים זימנו לעוסקים בהם יותר חופש ועצמאות בעבודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר