עמוד:36

תנאים מתאימים למהפכה תעשייתית באנגליה תהליך התיעוש החל באנגליה , בשל שילוב של תנאים כלכליים , חברתיים ופוליטיים שהיו בה . תנאים אלה יצרו תשתית מתאימה לתחילת המהפכה התעשייתית . לאנגליה היה צי אוניות גדול והיא ניהלה קשרי מסחר עם מדינות באירופה , באסיה , באפריקה ובאמריקה . הביקוש לסחורות שיוצרו באנגליה , ובעיקר לבדי כותנה , הלך וגבר . את הכותנה הגולמית ייבאה אנגליה משדות הכותנה באיי הודו המערבית ובמדינות הדרום של ארצות הברית . עבדים חסרי זכויות וללא שכר הולם עבדו בשדות הכותנה , ועבודתם הזולה של העבדים וכן התרחבות השטחים שבהם גידלו כותנה - הם שקבעו את מחירה הנמוך . היצע גדול של סחורה גורם תמיד לירידת המחיר , וכך היה גם במקרה זה . כמויות גדולות של כותנה גולמית , לא מעובדת , הגיעו באוניות לאנגליה , והייצור שהתפתח סביב הכותנה פיתח את הכלכלה וסיפק תעסוקה לרבים . במפעלי התעשייה עבר חומר הגלם עיבוד - קודם לחוטים , ואחר כך לבדים , ואז - שווק ליצרנים שהמשיכו את תהליך הייצור - מבדי כותנה למוצרים שונים , בעיקר לבגדים תחתונים , לסדינים ולחולצות . הביקוש למוצרים אלה מעיד על שיפור ברמת החיים . ייצור הכותנה גרם בעקיפין גם לפיתוח הספנות של אנגליה : הכותנה הגולמית הגיעה כאמור באוניות , ומוצרי הכותנה המעובדת היו לענף יצוא ונשלחו באוניות אל מעבר לים . במאה שנים , , 1850-1750 גדלה אוכלוסיית אנגליה בקצב מואץ , ומספר התושבים גדל פי שלושה - משישה מיליון תושבים 1750–ב 18–ל מיליון . 1850–ב גידול האוכלוסייה גרם להגברת הביקוש לסחורות , ונוצר צורך דחוף לייצר עוד סחורות , לבנות עוד מכונות ולהקים עוד בתי חרושת . גידול האוכלוסייה הרחיב גם את מעגל העובדים , והם נקלטו בתעשייה המתפתחת . למהפכה התעשייתית באנגליה קדם מהפך בשיטות העיבוד החקלאי . שיטות הזריעה ושיטות דישון הקרקע שוכללו , וגידולי שדה חדשים שולבו בחקלאות . בצו של הפרלמנט משנת 1760 צורפו לאדמותיהם של בעלי האחוזות גם כל השטחים הציבוריים ששימשו עד אז את האיכרים למרעה . מעתה החזיקו בעלי אחוזות מעטים שטחי שדה נרחבים , ועיבודם בכלים משוכללים היה יעיל יותר מעיבוד חלקות קטנות . התוצרת החקלאית של האחוזות כללה תבואה , בשר , חלב וצמר בכמויות גדולות . התוצרת הניבה רווחים גדולים , והיו בעלי אחוזות שהשקיעו חלק מן הרווחים בתעשייה . היה זה גורם נוסף להתפתחות המואצת של תהליך התיעוש באנגליה . השלטון היציב באנגליה , המבוסס על שמירת החוק , היה גורם נוסף להתפתחות הכלכלית המואצת . הפרלמנט הבריטי חוקק חוקים לרישום המצאות ופטנטים ולרישום הזכויות של ממציאים על המצאותיהם , והשלטונות עודדו את הממציאים והעניקו להם פרסי כסף ועיטורי כבוד ( מסמך . ( 3 . 1 בחרו את הנתונים של שתי מדינות , וציינו איזו מגמה מבטאים הנתונים בכל אחת מן המדינות בשאלת רישום הפטנטים . . 2 אילו מסקנות אפשר להסיק לגבי רישום הפטנטים בשנת . 3 ? 1900 הסבירו את הקשר בין רישום פטנטים לבין התפתחות התיעוש . מסמך : 3 רישום פטנטים על המצאות במדינות המתועשות באירופה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר