עמוד:27

ניצני דמוקרטיה בקיסרות הגרמנית על פי חוקת גרמניה המאוחדת , עמד קיסר בראש המדינה החדשה , והוא היה גם מלך פרוסיה . מדינות גרמניה המאוחדת ניהלו את ענייניהן הפנימיים באופן עצמאי , אבל ענייני מדיניות החוץ , הביטחון , הצבא והכספים נוהלו על ידי הממשלה המרכזית . הצבא היה כפוף ישירות לקיסר . חוקת גרמניה המאוחדת קבעה כי הפרלמנט של גרמניה , הרייכסטג , ייבחר אחת לחמש שנים בבחירות חשאיות ושוות , כלומר - לכל בוחר יהיה קול אחד בקלפי , ללא התחשבות בהשכלתו , במעמדו החברתי או ברכושו . הקיסר מינה את הקנצלר ( ראש הממשלה ) ואת השרים ; והרייכסטג היה יכול לבקר את פעולותיהם של השרים ולהציע הצבעות אי אמון . הקנצלר היה אחראי לדווח על פעולותיו רק לפני הקיסר , שמינה אותו . וכך , למרות שקמו בגרמניה מפלגות , נערכו בחירות ופעל פרלמנט - עדיין רוכזו הסמכויות המרכזיות בידי יחידים . שינויים במפה ה רופה מפת אירופה 1871–ב מבטאת את התהליך שעברה אירופה . השוואה בין מפה זו למפת אירופה לאחר קונגרס וינה ( מפה , 2 עמ' ( 15 מעידה על השינויים שהתחוללו באירופה כתוצאה מן המאבק שבין הכוחות השמרניים לכוחות הקידמה . במרכז אירופה קמו שתי מדינות מאוחדות - איטליה וגרמניה - לצד שתי המעצמות של אותה תקופה - בריטניה וצרפת . שתי קיסרויות רב–לאומיות נותרו באירופה : הקיסרות האוסטרו–הונגרית והקיסרות הרוסית , ושתיהן הלכו ונחלשו . הקיסרות האוסטרו–הונגרית התמודדה עם קבוצות לאומיות , שכל אחת מהן דרשה ביטוי לאומי . גם הקיסרות הרוסית התמודדה עם בעיות דומות , אך קשייה המרכזיים היו קשורים בעיקר לעניינים הכלכליים . עיינו במפה , במקרא ובשם המפה - וענו : . 1 איחוד גרמניה הוא תהליך . כיצד הדבר בא לידי ביטוי במפה ? . 2 זהו את אזור אלזס–לורן . מדוע לדעתכם היה האזור מוקד לסכסוכים ביחסי גרמניה–צרפת ? . 3 בעיני מדינאים באירופה שימשה גרמניה המאוחדת גורם המסכן את אירופה . הסבירו מדוע והדגימו . מפה : 4 תהליך איחודה של גרמניה ( 1871-1865 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר