עמוד:21

מוקדי המהפכות באוסטרו–הונגריה היו בעיקר בפשט ( חלק מבודפשט , ( ובערים פרג וזגרב . המורדים בהונגריה אף הכריזו על הינתקות מאוסטריה ועל הקמת רפובליקה , ( 1849 ) אולם דוכאו בידי צבא אוסטריה ובעזרתו של הצבא הרוסי שחש לעזרת אוסטריה . בווינה בירת אוסטריה התקוממו סטודנטים , פועלים וחיילים זה לצד זה , עד אשר הקנצלר מטרניך נאלץ לברוח מן העיר בתחפושת אישה . אבל המהפכה בווינה נבלמה בכוח , והסמכות השלטונית חזרה לידי בית המלוכה תוך דיכוי הכוחות הליברליים . גם בגרמניה התרחשו אירועים מהפכניים ובמהלכם נשמעה הדרישה להנהיג חופש עיתונות , להרחיב את הייצוג בפרלמנט ולפעול למען איחוד גרמניה שהייתה מפוצלת לכמה מדינות . רוב מהפכות " אביב העמים " דוכאו בתוך חודשים ספורים , אבל העקרונות שהלוחמים דגלו בהם חיזקו וביססו את הליברליזם ואת התנועות הלאומיות בקרב עמי אירופה . רק בכמה ממדינות באירופה לא פרצו מהפכות לאומיות : באנגליה , בבלגיה , בפולין וברוסיה . המאבק לעצמאות באיטליה התנועה הלאומית של איטליה - " איטליה הצעירה " - הוקמה בידי ג'וזפה מציני . 1831–ב מציני , אשר פעל להקמת רפובליקה איטלקית עצמאית , טען כי " איטליה הצעירה " תנחל הצלחה רק אם תאחד את האומה האיטלקית כולה . לדבריו , " בלי אחדות אין אומה ראויה לשמה , בלי אחדות אין חוסן של ממש . אחדות לאומית פירושה התחברות והתאגדות של הכול " . הצורך באיחוד העם האיטלקי נבע מן המציאות הפוליטית באיטליה . באותו הזמן הייתה איטליה מורכבת מכמה מדינות , שבכל אחת מהן שלט שליט אחר . לאחר קונגרס וינה עברו אזורים באיטליה לשלטון אוסטריה ולשלטון צרפת . אוסטריה וצרפת , ששלטו בשטחי איטליה , התנגדו לרעיון איחודה ועצמאותה . הן חששו שמא הצלחתה תעודד עוד עמים , כמו הפולנים או ההונגרים , לדרוש עצמאות , ובכך יופר מאזן הכוחות באירופה . מטרניך אף הכריז כי איטליה אינה " ארגון מדיני " אלא מושג גיאוגרפי בלבד . בכך ביטא את דעתו כי אין אומה איטלקית וכי אין להקים מדינה איטלקית עצמאית . בעת מרידות " אביב העמים " התרחשו התקוממויות בכמה מערי איטליה : תושבי מילנו שיחררו את עירם משלטון אוסטריה , וכך היה גם בוונציה אשר אף הוכרזה כרפובליקה עצמאית . השליטים האוסטרים של המדינות פרמה , מודנה וטוסקנה נמלטו מחשש המהפכנים , ומלך פיימונטה הכריז אף הוא מלחמה על אוסטריה . ג'וזפה מציני ( 1872-1805 ) הוגה דעות בולט של הרעיון הלאומי ומנהיג התנועה לאיחוד איטליה . בגלל פעילותו הפוליטית נאלץ לחיות שנים רבות בגלות - בצרפת , בשוויץ ובאנגליה . מטרת פעילותו הייתה לאחד את מדינות איטליה ולהקים בה רפובליקה . אזרחים אוסטרים על מתרס ( בריקדה ) שהוקם באחד מרחובות וינה בעת המהפכה 1848–ב מתרסים שהוקמו במרכזי הערים איפיינו את מהפכות " אביב העמים " וביטאו את עליית כוחם ומעורבותם של המוני האזרחים בחיי המדינה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר