עמוד:20

" אביב העמים " - מאבק לחירות גל גדול של מהפכות התרחש בשנים 1849-1848 בכמה ממדינות אירופה , והוא נקרא " אביב העמים . " רוב המהפכות היו מהפכות לאומיות , וחלקן - מהפכות פוליטיות וחברתיות . הן הונהגו על ידי מהפכנים ליברלים שדרישותיהם תאמו את מורשת המהפכה הצרפתית . גל מהפכות זה אמנם התחיל באיטליה , אבל המהפכות אשר הותירו רושם רב והשפיעו על מדינות אירופה , היו אלה שהתחוללו בצרפת . בפברואר 1848 החלו בצרפת מהומות של אזרחים אשר תבעו חירויות : חופש עיתונות , חופש התארגנות ומתן זכות הצבעה לכול . בלחץ האירועים האלימים ברחובות פריס נמלט מלך צרפת , לואי פיליפ , לבריטניה . האירועים בצרפת הציתו מהפכות במדינות נוספות באירופה . מסמך : 3 תקנות לדיכוי התסיסה הלאומית באוניברסיטאות בגרמניה ( קטעים ) התקנות נקבעו ביוזמת הקנצלר האוסטרי מטרניך בכנס שליטי מדינות גרמניה , בקרלסבד , 20 בספטמבר . 1819 א . ליד כל אוניברסיטה יפעל מיופה–כוח ממשלתי מיוחד בעל סמכות רחבה ולפי הוראות תכליתיות . מתפקידיו לעמוד על משמר ההוראות המחייבות ולתהות בקפדנות על הרוח שבה מרצים המורים האקדמאים את הרצאותיהם הפומביות והפרטיות . כן יהיה זה מתפקידם להעיר הערות מועילות אשר לכיוון ההוראה בהתחשב בייעוד הנוער בעתיד [ פ ] ב . הממשלות המאוגדות מתחייבות להרחיק מהאוניברסיטאות וממוסדות ההשכלה האחרים את הפרופסורים והמורים אשר הוכיחו , או על ידי סטייה מחובותיהם הכרוכים במילוי תפקידם או על ידי ניצול לרעה של השפעתם על ליבות הנוער או על ידי הפצת תורות נפסדות ( פסולות ) העוינות את הסדר והשלום הציבורי והחותר תחת יסודות סדרי המדינה הקיימים - שאין הם מוכשרים למלא תפקידים כה חשובים . מורה שיורחק כנ " ל במדינה אחת לא יתקבל בשום מדינה אחרת ממדינות גרמניה . [ ... ] ד . תלמיד אוניברסיטה שהורחק לפי החלטת הסנט אשר אושרה על ידי מיופה כוח ממשלתי [ פ ] וכן סטודנט שלשם מניעת החלטת הרחקה עזב מרצונו את האוניברסיטה , לא יתקבל לשום מוסד עליון להשכלה גבוהה . וזה הכלל : שום סטודנט לא יתקבל לאוניברסיטה אלא אם הציג תעודת התנהגות טובה מהמוסד בו למד קודם . מיכאל הנדל ( ליקט וערך , ( מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , כרך רביעי , עמ' 222 . 1 מה היו ההגבלות שהוטלו על המרצים והסטודנטים באוניברסיטאות ? . 2 מדוע לדעתכם פורסמו תקנות מיוחדות לגבי אוניברסיטאות ? . 3 אילו הוראות בתקנות לדיכוי התסיסה הלאומית באוניברסיטאות גרמניה סותרות את " הצהרת זכויות האדם והאזרח ?" היעזרו במסמך , 1 עמ' . 4 . 12-11 אילו רעיונות בתקנות משקפים את מגמת השמרנות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר