עמוד:17

לאומיות ואגדות עם אומה כוללת בני אדם שיש להם שורשים היסטוריים משותפים : מוצא , שפה , זיכרונות , מנהגים ותרבות , ועל פי רוב יש להם תביעה לריבונות בטריטוריה משותפת . כדי לחשוף את השורשים ההיסטוריים המשותפים החלו עמי אירופה לחקור את ההיסטוריה , את הספרות ואת המנהגים והתרבות שבעברם . גם מחוללי התנועה הלאומית בגרמניה בראשית המאה 19–ה ביקשו להחיות את המורשת הלאומית התרבותית של העם הגרמני . הם פנו לחקור את התרבות הגרמנית , ובכללה אגדות וסיפורי עם עתיקים - ובכך ביקשו לחזק את הקשר אל העבר . 1815–ב קמה בגרמניה חברה אשר הכריזה כי מטרתה " להציל ולאסוף את כל השירים והאגדות ששרדו בקרב העם הגרמני הפשוט . " שני אחים , יקוב ווילהלם גרים , מימשו מטרה זו . הם ליקטו אגדות וסיפורי עם מפי גברים ונשים שחיו בסביבתם . האחים גרים קיבצו את האגדות , עיבדו אותן , ולעתים אף הכניסו בהן שינויים , כדי שיתאימו ( בעיניהם ) למאפיינים הרצויים של האומה הגרמנית . האגדות זכו להצלחה בקרב הגרמנים , והן אף תורגמו לשפות רבות - ובכללן לעברית . כיום נקראות האגדות כסיפורים תמימים בעיקר על ידי ילדים , אבל במקורן היו תוצר של הלאומיות הגרמנית של המאה . 19–ה את האגדות סיפרו בדרך כלל הורים לילדיהם הקטנים או מורים לתלמידיהם , והיו להן מטרות חינוכיות . באמצעותן ביקשו המבוגרים להקנות לדור הצעיר ערכים חינוכייםמוסריים משותפים . לדוגמה , אחת האגדות המוכרות שליקטו האחים גרים היא " כיפה אדומה , " מעשייה המתרחשת ביער גרמני עבות . האגדה מעלה את ערך המשפחה - כיפה אדומה הולכת לבקר ולסעוד את סבתה החולה . ערך נוסף העולה מן האגדה הוא חובת הציות להורים - הזאב תקף את כיפה אדומה כי לא צייתה להוראות אמה וסטתה מן הדרך . בכל האגדות יש מוסר השכל , לקח לחיים בהווה : הרע , הזאב - שרימה את כיפה אדומה וטרף את סבתה - בא על עונשו . . 1 הסבירו מה משמעות הזכויות - הזכות לחיים , הזכות לחירות , הזכות לקניין . מדוע זכויות אלה נקראות " זכויות טבעיות . 2 ?" מהו הקשר בין כיבושי נפוליאון באירופה לבין ההתעוררות הלאומית ? הסבירו . . 3 מדוע לדעתכם הוזמנה גם צרפת - המדינה המובסת , אל קונגרס וינה - ועידת המדינות המנצחות ? . 4 החלטות קונגרס וינה הן הישג לכוחות השמרנים . מדוע ? . 5 מהו מאזן כוחות בין מדינות ? שערו כיצד עשוי מאזן כוחות לשמור על השלום והיציבות . . 6 השוו בין מגמת השמרנות למגמת הליברליזם . אפשר להיעזר בטבלה : . 7 בחרו שתיים מחירויות היסוד שהליברליזם דגל בהן , וציינו כיצד הן מתקיימות במדינת ישראל . " כיפה אדומה " והזאב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר