עמוד:5

פתח דבר עולם מודרני נולד מציג את סיפורה של המאה . 19–ה המילה " מודרני , " שמקורה בלועזית , פירושה : חדיש , חדשני . ואכן , העולם המודרני הוא עולם של חידושים בתחומים שונים . בעולם המודרני עלו תפיסות עולם חדשות ורעיונות חדשים שלא היו קודם לכן . נוצרו מושגים כמו " לאומיות , " " חירויות הפרט , " " סוציאליזם , " " זכויות סוציאליות , " שבלעדיהם אי אפשר לדמיין את חיינו כיום . גם הציונות , התנועה הלאומית של העם היהודי , מקורה בתופעות ובתהליכים המייחדים את העולם המודרני . העולם המודרני הוא גם עולם תעשייתי , אשר נולד בעקבות המצאות ושכלולים טכנולוגיים שתרמו לרווחת היחיד והחברה . מנוע הקיטור פתח דלת לשורה של הישגים - אוניות הקיטור והרכבות , למשל , הפכו לכלי תחבורה נפוצים ואף תרמו להעברת מידע ולהפצת רעיונות במהירות ממקום למקום ; הטלגרף סייע אף הוא לקצר מרחקים ; וכוח החשמל תרם לרווחת האנשים בחיי היומיום . תערוכות בינלאומיות כמו התערוכה הגדולה שהתקיימה בלונדון בשנת 1851 והתערוכות שהתקיימו בעקבותיה בפריס ובברלין , הציגו לפני ההמונים את הישגי המדע בתקופה זאת . ואולם אותה טכנולוגיה שקידמה את האדם , שימשה גם לצורך פיתוחם של כלי נשק ואמצעי לחימה חדישים המאיימים על חיי האדם . לקראת מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה פותחו טנקים ומקלעים , צוללות ומטוסי סיור , ואמצעי ריגול ותקיפה מתוחכמים . בעולם המודרני גדלה אוכלוסיית אירופה גידול מרשים . תרמו לכך הפיתוחים המתקדמים בתחום הרפואה , אשר סייעו להיאבק במגיפות כמו המלריה , הדבר והאבעבועות , שהפילו חללים רבים . שינויים בשיטות העיבוד החקלאי ובכלי העבודה ששימשו בחקלאות השפיעו על איכות המזון ותרמו אף הם לירידה בתמותה . ולאלה אפשר להוסיף את השיפור בתנאי ההיגיינה האישית והציבורית . העולם האירופי המודרני הוא עולם המתאפיין בתהליך חילון ובעירעור מעמדה של הדת הנוצרית . כבר בסוף המאה 18–ה בישרה המהפכה הצרפתית את קץ " המשטר הישן " שהיה מבוסס על שלטון המלך " בחסדי האל " - משטר שבו הייתה לכנסייה הנוצרית עוצמה כלכלית ורוחנית . עירעור מעמדה של הדת התעצם עם הקמתה של מערכת חינוך ציבורית שאינה קשורה לכנסייה . בד בבד עם תהליכים אלה הלך והעמיק תהליך הדמוקרטיה במדינות אירופה : זכות הבחירה לגברים התרחבה , והנשים - הן פתחו במאבק על זכויותיהן הפוליטיות ואף זכו להישגים . אולם הולדתו של העולם המודרני השאירה לדורות הבאים מורשת מורכבת . לצד הישגי המדע והטכנולוגיה והשיפור ברמת החיים ובאיכות החיים , ולצד הרחבת המוסדות הדמוקרטיים והשאיפה לעתיד שוויוני יותר , הונחו בהדרגה גם היסודות לתפיסת עולם שהדגישה את השנאה לאחר ולשונה . זו הייתה תחילתה של הגזענות שצמחה בשלהי המאה . 19–ה הדיון בחלק זה מתמקד בעיקר באירופה . גם הדיון באזורים אחרים של העולם - במזרח התיכון , באסיה ובאפריקה - מובא בהקשר של ההיסטוריה האירופית . תוך כדי כך נבחנים סיפורים מן ההיסטוריה האנושית - הפוליטית , החברתית , זו של חיי היומיום . עולם מודרני נולד - המאה 19-ה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר