עמוד:3

תוכן העניינים עולם מודרני נולד - המאה 19-ה פתח דבר 5 ................................................................................................ יחידה : 1 אל עולם מודרני 7 ......................................................................... פרק א : ראשית הליברליזם והלאומיות באירופה 11 .......................................................... מאבק על עיצוב פני אירופה 11 ................................................................................................... מהפכות ליברליות ולאומיות באירופה 18 .................................................................................. פרק ב : המהפכה התעשייתית וצמיחת תנועת הפועלים 30 ................................................. תהליך התיעוש באירופה 30 ........................................................................................................ דמותה של חברה בתהליך תיעוש 39 .......................................................................................... סוציאליזם - הגות ועשייה 44 ..................................................................................................... סדנת ההיסטוריון : ילדים במהפכה התעשייתית - בראי הספרות 51 ..................................... פרק ג : העידן המודרני - עידן ההמונים 57 ...................................................................... תמורות בחיי היחיד והחברה 57 .................................................................................................. גילויי הדמוקרטיה באירופה מתרחבים 63 ................................................................................. איכות החיים משתפרת 68 .......................................................................................................... יחידה : 2 העולם המודרני במשבר 73 ............................................................... פרק ד : האימפריאליזם האירופי בשטחי אסיה ואפריקה 76 ............................................... המירוץ האימפריאליסטי - חדש בלבוש ישן 76 ......................................................................... אימפריות חדשות צומחות באסיה ובאפריקה 81 ...................................................................... תוצאותיו של מפגש בין כוחות שאינם שווים 88 ....................................................................... פרק ה : " המלחמה הגדולה " 92 .................................................................. 1918-1914 - רוחות מלחמה 92 ......................................................................................................................... מלחמת עולם 97 ........................................................................................................................... סדר עולמי חדש 107 ...................................................................................................................... המאה העשרים - בזכות החירות פתח דבר 115 ................................................................................................ יחידה : 1 מלחמה ושואה 117 ........................................................................... פרק א : מלחמה באירופה ; היהודים - מבידוד לראשית הרצח ההמוני ( ספט' - ' 39 דצמ' 121 ..... ( ' 41 כיבוש פולין וריכוז היהודים בגטאות 121 ................................................................................... המלחמה מתפשטת לחזיתות נוספות 129 .................................................................................... הפלישה לברית המועצות ותחילת השמדת היהודים 135 ...........................................................

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר