מתוך:  > מסע אל העבר

עמוד:2

מהדורה זו מיועדת לביה " ס הממלכתי–דתי ותוכנה מתבסס על הספרים האלה : " מסע אל העבר - עולם מודרני נולד , המאה , " 19–ה תשס " ג ; 2003 - " מסע אל העבר - המאה העשרים - בזכות החירות , " תשנ " ט . 1999 - רשימות הקרדיטים המלאות - בספרים הנ " ל . ראש צוות היסטוריה , פיתוח וכתיבה : ד " ר קציעה אביאלי–טביביאן יועצים מדעיים : ד " ר רפי ואגו - החוג להיסטוריה כללית , אוניברסיטת תל אביב פרופ' אביבה חלמיש - המחלקה להיסטוריה , האוניברסיטה הפתוחה פרופ' דן מכמן - ראש המכון לחקר השואה ע " ש ארנולד וליאונה פינקלר , אוניברסיטת בר אילן פיתוח וכתיבת סדנת ההיסטוריון " עיר במצור : " ד " ר אביגיל אורן הכנת המהדורה : נורית ויס , שרון חסון עריכה : שושי מירן , אלפא אלשיך תחקיר וטיפול בזכויות יוצרים של התמונות : רחל לאופר , דבורה גרודה טיפול בזכויות יוצרים של הטקסטים : נועה נתנאל כרטוגרפיה : סופר מיפוי עיצוב גרפי : מיכל ליכטר , אסתי עזריה עיצוב עטיפה : יעל רימון הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות לירון ונסובר , לרוני מירון , לנירית נחום ( לוי , ( לתמר קידר , לד " ר אסתי ריין , לרוני שטיין–אמיר , לבלהה שמיר ולמחלקת הקלדנות במטח - על שיתוף הפעולה בשלבים השונים של הפיתוח וההפקה . © כל הזכויות על היצירות ששובצו בספר זה שמורות למחברים ולאקו " ם . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © תשס " ז , . 2007 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 61394 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר