עמוד:160

זיכרון משותף דוד בן גוריון האמין שחשוב לגייס תמיכה בין לאומית רחבה בהקמת המדינה היהודית . בנאום שנשא בן גוריון בשנת 1947 בפני נציגי האומות המאוחדות הוא הדגיש את זכותו ההיסטורית של עם ישראל למדינת לאום עצמאית . בן גוריון טען שליהודים בכל העולם היסטוריה משותפת , היסטוריה המאחדת ומלכדת אותם ועושה אותם לעם . בנאומו הוא הזכיר שהחגים הם הדוגמה הטובה ביותר לזיכרון הלאומי המשותף של העם היהודי , משום שבאמצעותם הצליח עם ישראל לזכור את עברו אלפי שנים , אף על פי שהיה מפוזר בכל רחבי העולם . כיצד סייעו החגים בשימור הזהות הלאומית של עם ישראל ? לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה " מייפלאואר . " היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה . אבל תאב . אני לדעת , אם יש אנגלי אחד , היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת ; וכמה אמריקאים יודעים זאת ; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה ; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם . והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה , לפני הפלגת " מייפלאואר , " יצאו היהודים ממצרים , וכל יהודי בעולם , ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית , יודע בדיוק באיזה יום יצאו : בחמישה עשר בניסן . וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים : מצות . ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בחמישה עשר בניסן , באמריקה , ברוסיה ובארצות אחרות , ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים מיום שיצאו לגולה . והם מסיימים בשני מאמרים : השתא עבדי , לשנה הבאה בני חורין = ] עכשיו עבדים , לשנה הבאה בני חורין . [ השתא הכא , לשנה הבאה בירושלים = ] עכשיו כאן , לשנה הבאה בירושלים , [ בציון , בארץ ישראל . כך טיבם של היהודים . דוד בן גוריון , מתוך נאום בפני ועדת החקירה של האו " ם ( 1947 ) דוד בן–גוריון דוד בן גוריון , הידוע בכינוי " הזקן , " נולד בעיירה פולנית קטנה , ושמו היה דוד גרין . הוא הצטרף לתנועה הציונית בגיל צעיר , ועלה לארץ ישראל כבר בשנת 1906 כדי להצטרף למפעל ההתיישבות היהודית שם . לאחר שהתגורר כמה שנים בטורקיה ובארצות הברית ואף שירת בגדוד העברי ( בצבא הבריטי ) בתקופת מלחמת העולם הראשונה , חזר בן גוריון לארץ ישראל והשתלב במנהיגות היישוב היהודי המתחדש . בשנת 1930 מונה בן גוריון למזכיר הכללי של מפא " י ( מפלגת פועלי ארץ ישראל , ( ולאחר מכן ליו " ר הסוכנות היהודית , ולמעשה היה מנהיגו של היישוב היהודי בארץ ישראל בשנים שלפני קום המדינה . בשנת 1948 הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל והיה ראש ממשלתה הראשון . גוונים בלוח השנה העברי בפירושם לפסוק " החדש הזה לכם " ביטאו חז " ל את התפיסה שאף שתהליך קביעת הזמנים מבוסס על תנועת גרמי השמים , הוא תלוי גם בהחלטה אנושית . ואכן , האחריות על הזמן ועל קביעת המועדים תלויה בגורמים רבים , טבעיים ומלאכותיים . לוח השנה העברי משותף לכלל העם היהודי , ורוב היהודים ( במיוחד מי שחיים במדינת ישראל ) אכן מציינים את המועדים באופן כזה או אחר . אולם מה מטרת המועדים , ומדוע אנו מציינים אותם ? אילו משמעויות חדשות אנו מעניקים להם ? בשאלות אלו ואחרות נעסוק באמצעות המקורות שלפניכם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר