עמוד:155

לוח השנה הוא כלי לזכירת ההיסטוריה ולהדגשת הערכים המשותפים לבני העם , ומשום כך סייע לוח השנה העברי לעם ישראל גם בשמירת הזהות הלאומית הייחודית שלו לאורך אלפי שנים , גם בתקופות שבהן הוא היה מפוזר בכל קצוות תבל . גם בימינו לוח השנה העברי הוא גורם חשוב בשמירת זהותם היהודית של יהודים ברחבי העולם ובשמירת זהותה היהודית של המדינה . בתנ " ך מכונים הימים המיוחדים בלוח השנה " מקראי קודש , " " חגים " או " מועדים . " משמעות הביטוי " מקראי קודש " הוא שאותם ימים נקראו , או נחשבו קדושים , כלומר מיוחדים . הכינוי " חג , " לעומת זאת , מציין תנועה מעגלית ) חג = מסתובב , ) ומדגיש שימים מיוחדים אלו חוזרים על עצמם מדי שנה בשנה . כינוי זה רומז לתפיסה הרואה בזמן תהליך מעגלי . תפיסה זו באה לידי ביטוי בעונות השנה המתחדשות בכל שנה ושנה . שורש המילה " מועד " הוא יע " ד ) יעד = מטרה , ) והוא רומז לתפיסה הרואה בזמן קו המתקדם לעבר מטרה מסוימת . לפי תפיסה זו , הימים המיוחדים בכל שנה נועדו להזכיר לנו אירועים חשובים מן העבר , ולסייע לנו בהגשמת יעדים אישיים ולאומיים בהווה ובעתיד . השימוש בשלושת הכינויים הללו בעת ובעונה אחת מצביע על תפיסה מורכבת של הזמן במקורות היהודיים , תפיסה שהתפתחה לאורך אלפי שנים . ואכן , בראייה היסטורית אפשר לראות כיצד השתנתה משמעותם של מועדים מסוימים . למשל , בתיאור המקראי של שלושת הרגלים ) פסח , שבועות וסוכות ( מוצגות שתי סיבות עיקריות לקביעת החגים האלה : הראשונה , הסיבה החקלאית — הם מציינים שלבים חשובים בשנה החקלאית : חג האביב , חג הקציר וחג האסיף ; והשנייה , הסיבה ההיסטורית — הם הזדמנויות להיזכר במאורעות היסטוריים חשובים בתולדות העם , כמו יציאת מצרים ומתן תורה . בעת העתיקה , בתקופה שבה רוב העם התפרנס מהעיסוק בחקלאות , נהגו להדגיש את ההיבטים החקלאיים של שלוש הרגלים , ולאחר שרוב העם גלה מהארץ והפסיק לעסוק בעבודת אדמה , התאימו היהודים את החגים למציאות המשתנה , והעדיפו את ההיבט ההיסטורי של החגים . שנים רבות אחר כך , במסגרת המהפכה הציונית בתחילת המאה ה , 20 ביקשו חלק מהיהודים שהתיישבו מחדש בארץ ישראל ועסקו בעיקר בעבודת האדמה , לשוב ולהדגיש את ההיבטים החקלאיים של הרגלים . בפרק שלפנינו נעסוק בכמה מהשאלות החשובות ביותר להבנת מושג הזמן כפי שהוא משתקף בלוח השנה העברי : מהי תפיסת הזמן במקרא ? מי קובע את הזמן , ומה משמעות האחריות לקביעת המועדים והשנים ? כיצד מסייע לוח השנה בשמירה על אחדות העם היהודי , כיצד הוא עשוי לחבר בין העם לארצו , וכיצד אפשר למצוא בלוח השנה ביטויים לערכים חשובים ?

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר