עמוד:152

נאמנים פצעי אוהב מעשה שאירע בקהילת וורמייזא ברעש [ רעידת אדמה ] הגדול שהיה בשנת שצ " ו , ( 1636 ) שסיפר לי אדם ישר ונאמן שהיה עד למאורעות ההם : בעקבות רעידת האדמה פרצה בעיר מגיפה קשה . בין החולים הרבים שנפגעו מהמגיפה הייתה גם נערה אחת - בתו היחידה של אחד מעשירי הקהילה . בשל ריבוי החולים והמתים בעיר , לא ניתן היה למצוא משרת או משרתת שיטפלו בנערה החולה , חוץ מבחור יפה תואר שהיה משרתו של אחד הקצבים בעיר . האב העשיר פנה לבחור וביקש ממנו שיטפל בבתו החולה . המשרת הצעיר ענה לאב שהוא מוכן לטפל מיד בבתו , אולם בתנאי אחד : " אוהב אני את בתך ומצטער מאוד לראותה חולה וסובלת . אם תישבע לי שתסכים לתת לי את בתך לאישה לכשתבריא , אני מתחייב לשרתה ולטפל בה בכל כוחי חינם וללא כל תמורה . " האב הסכים ונשבע שיתן לו את בתו לאישה לאחר שתבריא . כאשר פגש המשרת את הנערה , נשבעה גם היא שתינשא לו לאחר שתבריא . הבחור מילא בקפדנות אחר התחייבותו וטיפל בנאמנות ובמסירות בנערה . לאחר זמן קצר הבריאה לחלוטין . בינתיים נדבק המשרת עצמו במחלה ונפל למשכב . בת העשיר התנדבה לטפל בו ולסעדו בחוליו , כי אהבה אותו מאוד ונפשה נקשרה בנפשו עד שגם הוא התרפא מחוליו . לאחר שבתו הבריאה חזר בו האב העשיר מהשבועה שנשבע למשרת , כי התבייש שבתו היחידה , היפה , החכמה והמיוחסת תינשא למשרת עני ופשוט . לזכותו טען האב העשיר , שהשבועה שנשבע למשרת לא ניתנה בלב שלם אלא בלית ברירה רק כדי להציל את בתו ממוות . אבל , למרות התנגדות האב לנישואי בתו עם המשרת העני , עמדה הבת בהתחייבותה נגד רצון אביה והודיעה שגם ללא הסכמתו היא מתכוונת לקיים יחסים עם בחיר לבה אפילו מחוץ לנישואין . האב כעס מאוד על בתו והודיע לה שאם תתחתן עם המשרת לא ייתן לה מאומה מרכושו . ושאל אותי האדם שסיפר את הסיפור , מה הייתי פוסק אילו באו לפני למשפט אבי הנערה והמשרת . עניתי לו שעל האב לקיים את התחייבותו למשרת ולתת לו את בתו לאישה . ואם חס וחלילה ישתמט האב מלקיים את שבועתו , יקבל את עונשו מידי שמים ... כמו בסיפור על חולדה ובור . על פי ספר שאלות ותשובות חוות יאיר לרבי יאיר בכרך . 25 מה היה מוכן הבחור להשקיע באהבתו , ומה הייתה מוכנה להשקיע בת העשיר ? . 26 האם אהבתם תלויה בדבר ? נמקו . . 27 במה דומה ובמה שונה סיפור זה מסיפור החולדה והבור ? ספרות השו " ת ( שאלות ותשובות ) אוסף תשובות הלכתיות לשאלות שנשלחו לרבנים ולמורים במשך הדורות . לעומת ספרי פסיקה אחרים ( כמו הי " ד החזקה לרמב " ם או שולחן ערוך לרבי יוסף קארו , ( עוסקת ספרות זו בבעיות הלכתיות העולות מחיי היומיום של השואלים . בכך היא משקפת נאמנה את אורח החיים ואת התרבות בקרב הקהילות היהודיות . הראשונים שנהגו לקבל שאלות ולשלוח את תשובותיהם בכתב היו גאוני בבל , ראשי הישיבות בבל . אחריהם המשיכו פוסקים ראשונים ואחרונים , ואף בימינו ממשיכה ספרות זו להתרחב ופוסקים רבים מפרסמים שאלות ותשובות משלהם . רבי יאיר חיים בכרך ( 1638-1702 ) רב בעיר וורמס ( וורמייזא ) בגרמניה . למד בישיבות שונות בגרמניה וכיהן כרב שנים רבות . רבי בכרך נחל אכזבות מרות , וחייו האישיים היו מלאי צער ותוגה . בספר תשובותיו חוות יאיר ניכרות גדולתו בתורה , השכלתו הכללית הרחבה ובקיאותו בחוכמת הקבלה .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר