עמוד:148

נתנו אמונם זה לזו וזו לזה . אמרה : מי מעיד ? הייתה חולדה אחת עוברת כנגדם . אמרה לו : חולדה זו ובור זה עדים בדבר . הלכו כל אחד לדרכו . אותה הריבה עמדה באמונתה , וכל מי שהיה תובעה [ מבקש את ידה ] היתה ממאנת , וכיון שהחזיקו בה [ לחצו עליה ] התחילה נוהגת עצמה נכפית [ משוגעת ] ומקרעת בגדיה ובגדי כל מי שהיה נוגע בה , עד שנמנעו [ התרחקו ] בני אדם ממנה . והוא , כיוון שבא לעירו , עבר על אמונתו ונשא אשה אחרת והוליד שני בנים . אחד נפל לבור ומת , ואחד נשכתהו חולדה ומת . אמרה לו אשתו : מה מעשה הוא זה שבנינו מתים במיתה משונה ? אמר לה כך וכך היה המעשה . נתגרשה ממנו . אמרה לו : לך אצל חלקך שנתן לך הקדוש ברוך הוא . הלך ושאל בעירה . אמרו לו : נכפית היא , כל מי שתובעה כך וכך עושה לו . הלך אצל אביה , פרש לו [ סיפר לו ] המעשה ואמר לו : אני מקבל כל מום שבה . העמיד עליו עדים . בא אצלה . התחילה לעשות כמנהגה . סיפר לה מעשה חולדה ובור . אמרה לו : אף אני באמונתי עמדתי . מיד נתיישבה דעתה ונשאת לו , זכו לבנים ולנכסים הרבה . ספר האגדה , עמ' תפד , נ ) עפ " י תלמוד בבלי מסכת תענית ופירושי רש " י , תוספות והערוך ( . 14 מה ההבדלים בין הנערה לבחור בנאמנותם זה לזו ? השתמשו בציטוטים מהכתוב לביסוס תשובתכם . . בחרו את הקטע החשוב ביותר בסיפור לדעתכם . . הסבירו את בחירתכם . . תנו שם לקטע . . המחיזו את הקטע שבחרתם ; כתבו את הדברים שאומרים השחקנים זה לזה והציגו את הקטע בכיתה . . 9 מה היה מחיר נאמנותה של הנערה לבחור ? . 10 מדוע מתו בניו של הבחור ? . 11 האם לדעתכם חל שינוי אצל הבחור , והוא הפך נאמן לנערתו ? . 12 איך דואג האב לבתו ? . 13 מה לדעתכם סיפר הבחור לנערה ? האם גילה לה את דבר נישואיו וגירושיו ? תוספות תוספות הם קטעי הפירוש שנדפסו לצד פירוש רש " י בדפוסי התלמוד הבבלי . חלק מהפירושים הם פרי עבודתם של חכמי צרפת ואשכנז במאות ה12- וה . 13- בסיס התוספות הן הוספות לפירוש רש " י מאת חתניו , נכדיו ותלמידיו , והן בנויות בעיקר על קושיות ותירוצים לסוגיות התלמוד . ספר הערוך לרבי נתן בן יחיאל מרומי הערוך הוא מילון אלפביתי למונחי התלמוד והמדרשים הטעונים ביאור . מחברו , רבי נתן בן יחיאל , ) 1035-1110 ( היה מילונאי יהודי וראש ישיבת רומא שבאיטליה . במקרים רבים מכונה רבי נתן בן יחיאל על שם חיבורו הנודע " בעל הערוך . "

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר