עמוד:147

מעשה בבור ובחולדה נאמנות ומחויבות הדדית הם מתכון בטוח לשמירה על קשר איתן בין האוהבים . במציאות , הנאמנות באה בדרך כלל אחרי האהבה . בסיפור שלפניכם הסדר הפוך ... מעשה בריבה [ נערה ] שהיתה הולכת לבית אביה , והייתה יפת תואר ומקושטת כסף וזהב . תעתה בדרך והלכה בלא ישוב [ באזור שומם . [ כיוון שהגיעה לחצי היום צמאה , ולא היו לה מים . ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה . אחזה בחבל , נשתלשלה וירדה . לאחר ששתתה ביקשה לעלות ולא יכלה . היתה בוכה וצועקת . עבר ... בחור אחד ושמע קולה . עמד על הבאר והציץ בה . אמר לה : מה טיבך [ מי את ?[ סיפרה לו כל המעשה . אמר לה : אם אני מעלך , תינשאי לי ? אמרה לו : הן . העלה [ אותה . [ ביקש ליזקק לה ( לקיים איתה יחסים ) מיד . אמרה לו : מאיזה עם אתה ? אמר לה : מישראל אני , ממקום פלוני אני וכהן . אמרה לו : הקדוש ברוך הוא בחר בך וקידשך מכל ישראל , ואתה מבקש לעשות כבהמה בלא כתובה ובלא קידושין . בוא אחרי אצל אבי ואמי , שהם ממשפחה פלונית גדולים ומיוחסים בישראל , ואני מתארסת לך . . 1 מדוע מתאר המספר את יופייה וייחוסה של הנערה ? . 2 באיזה תנאי מוכן הבחור להציל את הנערה ? . 3 האם נוהגת הנערה בחוסר זהירות בהסכימה לתנאיו של הבחור ? . 4 מה המניעים האמיתיים של הבחור בהצילו את הנערה ? . 5 כיצד משכנעת הנערה את הבחור לדחות את סיפוקו ? . 6 מהי ההתחייבות שנתנו זה לזו ? . 7 מדוע הנערה מעוניינת בעדים להתחייבות ? . 8 כיצד יכולים חולדה ובור להיות עדים ? רש " י ( רבי שלמה יצחקי 1040-1105 , ( גדול מפרשי התורה והתלמוד . נולד בצרפת ופעל באשכנז ( גרמניה . ( בין מפעליו העיקריים פירושיו לתורה , לנ " ך ( נביאים וכתובים ) ולתלמוד הבבלי . מכל פירושיו נפוץ ביותר פירושו על התורה , שנעשה מוכר בכל שכבות העם והפך לאחת מאבני היסוד בלימוד תורה . ספר פירושיו היה מהספרים היהודיים הראשונים שנדפסו . כדי להבדיל בין פירוש רש " י למקור , הודפס הפירוש בכתב מיוחד שנקרא על שמו - כתב רש " י . גם כיום מודפסים פירושיו בכתב זה . בור מים צילום : מיכאל יעקובסון

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר