עמוד:135

פרק שלושה עשר שבועות חג השבועות הוא השני משלושת הרגלים המקראיים . החג חל ב-ו' בסיוון , שהוא היום החמישים מתחילת חג הפסח . לחג שמות אחדים , המבטאים את תכניו המיוחדים : שבועות על שם שבעת השבועות , שסופרים מפסח עד החג : " שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות . ועשית חג שבעות לה' אלהיך " ... ( דברים טז , ט-י . ( חג הקציר , משום שבתקופה הסמוכה לחג נהגו לעשות את קציר החיטים : " וחג שבעת תעשה לך , בכורי קציר חטים " ... ( שמות לד , כב ) חג הביכורים , מפני שלפי ההלכה זהו התאריך בו נהגו להתחיל להעלות את ביכורי האדמה לבית המקדש בירושלים . ( משנה , מסכת ביכורים , פרק א , משנה י . ( עם שוב העם לארץ ישראל בראשית הציונות , חודשו במושבים ובקיבוצים טקסי הקציר והבאת הביכורים . חג מתן תורה - לפי המסורת שבועות הוא היום בו ניתנה התורה במעמד הר סיני ( שמות יט , כ . ( בתפילת שחרית נוהגים לקרוא במגילת רות . מגילת רות נפתחת בתיאור קורות משפחתו של אלימלך מבית לחם יהודה : בעקבות רעב בארץ החליט אלימלך לנטוש את בני עמו ולעבור למואב עם אשתו נעמי ושני בניו . במואב פוקדת את המשפחה טרגדיה נוראה : תחילה מת האב ובהמשך מתים שני הבנים - מחלון וכליון . נעמי נשארת עם שתי כלותיה המואביות- רות ועורפה . בינתיים מסתיים הרעב בארץ יהודה , ונעמי מחליטה לחזור לארץ . כלותיה המואביות מלוות אותה , אך היא מפצירה בהן להישאר . עורפה משתכנעת , אבל רות מתעקשת ואומרת לנעמי : ... " כי אל-אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין , עמך עמי ואלהיך - אלהי . באשר תמותי אמות ושם אקבר " . ( רות א , טז-יז . ( נעמי ורות מגיעות ליהודה אלמנות וחסרות כול . הן מגיעות לבית לחם בתקופת הקציר , ורות מחליטה לנצל את זכותה כענייה וללכת ללקט בשדה . היא מגיעה לשדהו של בועז , קרוב משפחה של נעמי , איש נכבד ובעל נכסים . בועז רואה את רות בין המלקטים בשדה , והיא מוצאת חן בעיניו . הוא מבקש לדעת עליה ועל משפחתה , וכשהוא שומע על החסד שעשתה רות למען חמותה , נעמי , הוא מחליט להעניק לה יחס מיוחד . אחד הטעמים היפים לקשר שבין מגילת רות לחג השבועות נזכר אצל חז " ל , ולפיו נקראת המגילה בחג זה מפני " שמגילה זו כולה חסד , והתורה כולה חסד וניתנה [ התורה ] בחג השבועות " ( מדרש לקח טוב . ( מגילת רות היא מגילת חסד , משום שבאים בה לידי ביטוי חוקי החסד שבתורה , המאפשרים לעני , לאלמנה ולגר ( לזר ) להתפרנס בכבוד . סיבה נוספת לכך שזוהי מגילת חסד היא מעשי הגיבורים והתנהגותם איש כלפי רעהו . מדובר בהתנהגות החורגת הרבה מעבר לחובתם היומיומית : רות השומרת על נאמנות לחמותה , ובועז המחזיר לה במטבע של חסד ונושא אותה לאישה על אף פערי המעמדות ביניהם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר