עמוד:133

טבור העולם כשם שהטיבור [ טבור ] הזה נתון באמצע האיש , כך ארץ ישראל טיבורה [ מרכזה ] של עולם [ ... ] ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם , וירושלים באמצע ארץ ישראל , ובית המקדש באמצע ירושלים , וההיכל באמצע בית המקדש , והארון [ ארון הברית שבו היו לוחות הברית ] באמצע ההיכל , והאבן שתיה [ אבן יסוד , סלע האם ] לפני ההיכל , שממנה הושתת [ נוצר ] העולם [ ... ] מדרש תנחומא ( מהדורת בובר , ( פרשת קדושים , סימן י . 17 מה מסמל הטבור ? . 18 מהו לדעתכם המקום החשוב ביותר לפי המדרש ? הסבירו . . 19 כיצד לדעתכם אפשר ליצור במדינת ישראל מרכז חיובי ומפרה לכלל העמים ? מדרש תמונה מהתמונה אפשר לראות שארץ ישראל מרכזית לאנשים רבים בעולם . נסו להסביר מדוע . מפה משנת , 1585 בה ממוקמת ירושלים במרכזו של תלתן גדול הבנוי משלושת היבשות של העולם הישן - אירופה , אסיה ואפריקה

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר