עמוד:132

יפה נוף רבי יהודה הלוי יפה נוף משוש תבל לך נכספה נפש . י המון רחמי נכמר כבודך אש . ר גלה ומי יתנני על ארוה בדמעתי קריה למלך רב מפאתי מערב כי אזכרה קדם ונוך אש . ר חרב כנפי נש . רים , עד עפרך ויתערב דרש . תיך , ואם מלכך אין בך ואם במקום צרי גלעדך - נחש ש . רף וגם עקרב הלא את אבניך אחונן וא .. קם וטעם רגביך לפי מדבש יערב . 12 מהן תחושותיו של המשורר כלפי ירושלים ? בתשובתכם צטטו לפחות שני ביטויים מן השיר המבטאים תחושות אלו . . 13 מה מוכן המשורר לעשות כדי לממש את געגועיו לירושלים ? . 14 הפיוט " יפה נוף " מבטא בעיני רבים את תמצית הקשר בין עם ישראל לארצו . נסו להסביר מדוע . . 15 באילו רעיונות המובעים בשיר דוגלים גם הרצל וכותבי מגילת העצמאות ? . 16 האם לדעתכם יכול היה שירו של רבי יהודה הלוי לשמש שיר הנצחה לחייל מן הגח " ל , שנפל בהגנה על המדינה ? נמקו את תשובתכם . ביאורי מילים יפה נוף - הנוף היפה , כינוי חיבה להר ציון ולירושלים . משוש תבל - שכל יושבי תבל ששים ושמחים בה . קריה למלך רב - עירו של המלך , עיר האלוהים . לך נכספה נפש . י - . אלייך אני מתגעגע . מפאתי מערב - מקצה מערב ; ספרד היא במערבו של העולם ושם ישב המשורר . המון רחמי נ כמר - רבים רחמיי עלייך , והם כמו צורבים אותי . כי אזכרה קדם - אזכור ימים מקדם , ימי תפארתך . כבודך אשר . גלה - תפארתך יצאה לגלות , ירדה מגדולתה . ו נוך - . מקדשך . עד ארוה בדמעתי עפרך ויתערב - כאשר אשק את אדמתך , דמעותיי יתערבו בעפרך . דרש תיך - אותך אני מבקש , אלייך אני מייחל . ואם מלכך . אין בך - גם אם מלכך ( ה' או מלכות דוד ) אינו מצוי בתוכך . ואם במקום צרי גלעדך - צרי הוא מין תרופה ; אם במקום תרופות המחיות את האדם . נחש שרף . וגם . ע . קרב - כלומר , מצויים בך בעלי חיים ארסיים הגורמים למוות - משל לאויבים השולטים בירושלים . רבי יהודה הלוי רבי יהודה הלוי נולד בעיר טודלה שבספרד לפני כאלף שנה למשפחה אמידה ומשכילה , ונחשב לגדול משוררי ספרד היהודים . היה גם פילוסוף , רופא ומנהיג לא רשמי של יהודי ספרד בימיו . בהגותו הדתית ייחד רבי יהודה הלוי מקום מרכזי לארץ ישראל , בהיותה ארץ הבחירה של העם היהודי , והעלייה לארץ הייתה לגביו חובה דתית ולאומית . לפי האגדה , בסוף ימיו הצליח רבי יהודה הלוי להגשים את חלומו ולעלות לירושלים , שאליה נכסף כל ימיו . הפיוט " יפה נוף " הוא משירי האהבה המפורסמים ביותר שכתב רבי יהודה הלוי לירושלים , ולפי המסורת הוא אף חובר בדרך אל העיר . ירושלים והר הבית ציור של ראובן רובין

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר