עמוד:130

אחד מן הגח " ל נתן אלתרמן מסיפון אונייה מתנודדת הוא ירד אל רציף הנמל , וחיכתה ברציף לו מולדת בדמות אוטו צבאי וסמל . היא את שמו בחותמת הטביעה , היא השליכה בגדיו אל השק , ושבועה נוראה היא השביעה לקולו של הגשם הדק . ונראהו זוחל , או כורע , או עומד עם צלחת בתור , ונדע : ללא בית ורע קר ללחום את מלחמת הדור . עוד הארץ הזאת לא נתנה לו לא ידיד , לא פינה למקלט , לא שמחה מן האלף הללו , אשר לנו היה למתת . לא , כי רק את חייו , פליטי חרב , הוא קיבל על החוף מידה . אבל גם את חייו , אי בערב , הוא השיב בנפלו בעדה . . 6 מתוך מילות השיר , מה יחסה של המולדת לניצול השואה שמגיע אליה ? מה יחסו של ניצול השואה אל המולדת ? מה נוכל ללמוד מכך על יחסם של יהודים למולדתם ? . 7 מה מוסיף השיר על מה שלמדנו מהמקורות הקודמים בנוגע לזיקה לארץ ישראל ? . 8 נסו לחבר את סיפורו של החבר מן הגח " ל : מהיכן הגיע לארץ ישראל ובאילו נסיבות ? מה היו קורותיו בתקופת השואה וכיצד נפל ? תוכלו להיעזר בקורות חייהם של ניצולי השואה ששמותיהם מצוינים להלן , שכולם נפלו ביום הקמת מדינת ישראל , ה' באייר תש " ח 14 ) במאי . ( 1948 פרטיהם מצויים באתר האינטרנט " יזכור www . izkor . gov . il : " גיוס חוץ-לארץ ( גח " ל ) השם שניתן במלחמת העצמאות לחיילים שגויסו מבין העולים ארצה , שחלקם הגדול היו ניצולי שואה . רבים מהם נפלו בקרבות לטרון ובקרבות אחרים בטרם חוילו באופן מסודר , ולכן במקרים רבים שמם לא היה ידוע והם נקברו כאלמונים . רבקה זלצמן קפילביץ חיים אקהאוז שכנא ליזר יעקוב גוטסמן זיגי גיגר שאול ויברגר מלכה מלר יצחק חייל שומר בקסטל במלחמת העצמאות , צילום : לע " מ

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר