עמוד:128

מתוך מגילת העצמאות בארץ ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה ; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים , וחלוצים , מעפילים ומגנים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית , בנו כפרים וערים , והקימו יישוב גדל והולך , השליט על משקו ותרבותו , שוחר שלום ומגן על עצמו , מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית . בשנת תרנ " ז ( 1897 ) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו . זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים , אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי . [ ... ] ב29- בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה . הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה . זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית . לפיכך נתכנסנו , אנו חברי מועצת העם , נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית , ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל , ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , היא מדינת ישראל . [ ... ] מגילת העצמאות המסמך שקרא ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל , דוד בן-גוריון , בטקס ההכרזה על מדינת ישראל בה' באייר תש " ח 14 ) במאי . ( 1948 תאריך החתימה על המגילה נקבע בלוח השנה כיום העצמאות . למגילה ארבעה חלקים עיקריים : א . הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל . ב . ההכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל . ג . עקרונות היסוד שעליהם מושתתת המדינה : עלייה וקיבוץ גלויות , פיתוח הארץ לטובת כל תושביה , יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזון נביאי ישראל , חופש דת ומצפון , שמירה על המקומות הקדושים לכל הדתות ונאמנות לעקרונות מגילת האומות המאוחדות . ד . קריאה לצרף את מדינת ישראל למשפחת העמים , הושטת יד לשלום למדינות ערב השכנות וקריאה לעם היהודי בתפוצות להתלכד סביב מדינת ישראל . מגילת העצמאות מהווה בסיס הן לאופי היהודי של המדינה והן לעקרונותיה בדבר שוויון לכל אזרחי המדינה , יהודים ושאינם יהודים .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר