עמוד:127

בעקבות החלום אין בן אנוש עשיר או בעל עצמה היכול להעתיק עם שלם ממקום למקום . רק רעיון יכול לעשות זאת . לרעיון המדינה ודאי יש עצמה כזאת , היהודים חלמו חלום זה משך הגלות הארוכה . הססמה עתיקת היומין שלנו היא " לשנה הבאה בירושלים . " עכשיו עלינו להראות שחלום רחוק זה יתורגם לרעיון בהיר ומזהיר . בנימין זאב הרצל , מדינת היהודים . 1 מהם הקשיים בהעברת עם ממקום למקום ? . 2 מהו הרעיון שיש בכוחו להעלות את עם ישראל מכל העולם לארץ ישראל ? . 3 מה הקשר בין הססמה העתיקה " לשנה הבאה בירושלים " ובין רעיון המדינה ? בנימין זאב ( תאודור ) הרצל ( 1904–1860 ) חוזה המדינה ומייסד התנועה הציונית . הרצל נולד בבודפשט למשפחה יהודית מתבוללת . לבעיית האנטישמיות נחשף רק כשבגר ונתוודע לעלילת הריגול שטפלו על אלפרד דרייפוס ( קצין צבא יהודי צרפתי ) ממניעים אנטישמיים . עלילה זו עוררה את הרצל לפעול למען הקמת מדינה יהודית : הוא פרסם סדרת כתבות בעיתונות , כתב את ספרו המפורסם " מדינת היהודים " וגולת הכותרת ייסד את התנועה הציונית . הרצל פעל בעיקר במישור המדיני-דיפלומטי וניסה להשיג ממנהיגי העולם הכרה בצורך להקים מדינה יהודית . בשל מפעליו אלה זכה לכינוי " חוזה המדינה . " בספרו " מדינת היהודים " הקצה הרצל מקום חשוב לתיאור הקמתה של המדינה היהודית , דרך ניהולה כשתקום , תנאי העבודה בה ואחריותה לספק לאזרחיה עבודה בתנאים הולמים . הזיקה לארץ ישראל בסיפור " קשיי פרידה " משתקפות האהבה הגדולה לארץ ישראל והנאמנות לה על אף הקשיים שיהודי אותה התקופה נאלצו לעמוד בהם . הקשר החם והעמוק לארץ ישראל היה משותף ליהודים בכל הדורות . קשר זה , שהביא להקמתה של מדינת ישראל , מתואר במקורות שלפניכם . תיאודור הרצל בבזל

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר