עמוד:120

מתוך מגילת העצמאות בארץ-ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה ; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים , וחלוצים , מעפילים ומגנים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית , בנו כפרים וערים , והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו , שוחר שלום ומגן על עצמו , מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית .... מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות ; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה ; תהא מושתתה על יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין ; תבטיח חופש דת , מצפון , לשון , חינוך ותרבות ; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות . מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ-ישראל בשלמותה . אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים . אנו קוראים - גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים - לבני העם הערבי , תושבי מדינת ישראל , לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה , הזמניים והקבועים . אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן , וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו . מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו . אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין . . 20 על פי הקטע ממגילת העצמאות : א . מהו הזיכרון שעליו נשענת הכרזת העצמאות ? ב . איך מסבירה המגילה את הסמיכות שבין העצמאות לזיכרון ? ג . האם מופיעים במגילה רמזים למלחמה ולהקרבה ? . 21 בקטע החיילים הצעירים שמתו ( ראו לעיל , ( מצוין למען מה נפלו הלוחמים . האם מטרות אלו מצוינות במגילת העצמאות ? השתמשו בציטוטים לביסוס תשובתכם . . 22 בשיר אל הנירים האפורים מועבר מסר בולט של רצון עז בשלום . האם רצון זה מופיע גם במגילת העצמאות ? השתמשו בציטוטים לביסוס טענתכם . . 23 על יסוד אילו ערכים הוקמה מדינת ישראל לפי מגילת העצמאות ? 120 פרק אחד עשר ימי הזיכרון צילום אור פרי , לע " מ דוד בן גוריון חותם על מגילת העצמאות , מוזיאון תל-אביב , ה' באייר תש " ח

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר