עמוד:115

קינת דוד ויקנן דוד את-הקינה הזאת על-שאול ועל-יהונתן בנו . ויאמר : ללמד בנייהודה קשת . הנה כתובה על-ספר הישר . הצבי ישראל , על-במותיך חלל , איך נפלו גבורים ! אל-תגידו בגת אל-תבשרו בחוצת אשקלון פן-תשמחנה בנות פלשתים פן-תעלזנה בנות הערלים . הרי בגלבע , אל-טל ואלמטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן . מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם . שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו . בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן . איך נפלו גברים בתוך המלחמה ! יהונתן על-במותיך חלל . צר-לי עליך , אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים . איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה ! שמואל ב א , יז-כז ברקע : אייל זהיר , הר שאול משקיף אל עמק חרוד , גבעת המורה והרי נצרת ביאורי מילים ויקונן דוד - קינה שחיבר דוד על מות שאול מלך ישראל ויהונתן בנו . קינה היא דרך פיוטית להספד המת . ויאמר ללמד - ... המקונן מעודד את בני יהודה להתאמן בשימוש בקשת . הנה כתובה ... ספר הישר - הקינה כתובה בספר הישר ( ספר קדום על מלחמות ישראל . ( הצבי ישראל ... על במותיך חלל - צבי , כינוי לתפארת ; שאול ויהונתן הם תפארת ישראל ונפלו חללים [ מתים ] על ההרים . אל תגידו בגת - ... בקשה שלא לפרסם את דבר התבוסה בגת ובאשקלון , ערי האויב הפלישתי . ערלים - ערל הוא אדם שלא נימול , כינוי למי שאינו יהודי . הרי בגלבע , אלטל ואל-מטר ... ושדי תרומת - קללה : שלא ירד גשם על הרי הגלבוע ושלא יהיו שם שדות שופעים תבואה . נגעל - נמאס . מגן ... בלי משיח בשמן . מדם חללים - ... מגנו של שאול לא היה נמשח בשמן כדרכם של שאר הלוחמים , שכן בגבורתו היה משוח תדיר בדמם של הלוחמים שהביס . קשת יהונתן - ... מעולם לא חזרה לאחור לאחר הפגיעה באויבים . המלבשכם שני ... עדי זהב - שאול היה מחלק את שלל האויבים לבנות ישראל ומלביש אותן בגדי שני [ מבד אדום ] ומקשטן בתכשיטי זהב . נפלאתה אהבתך - ... האהבה שאהבת אותי נפלאה , גדולה ויוצאת מגדר הרגיל . ויאבדו - הושמדו . מזיכרון לעצמאות יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא היום בו מתייחדת מדינת ישראל עם זכר הנופלים במערכה על קיומה . בשונה ממדינות אחרות בעולם , מצוין יום הזיכרון במדינת ישראל בסמיכות ליום העצמאות , כך שהעצב נמהל בשמחת החג . מדוע חשוב לזכור יחד את הנופלים במערכות ישראל , ואין מסתפקים ביום זיכרון אישי-משפחתי לכל חלל וחלל ? מה אנו זוכרים ? מדוע סמוכים העצב והזיכרון לשמחת העצמאות ? בשאלות אלו ואחרות נדון באמצעות המקורות שלפניכם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר