עמוד:111

תפילת רבי קולונימוס קלמן שפירא אל רחום וחנון - עשה חסד ורחמים לכל הקוראים אליך בלב שלם : חוס נא ורחם על שארית הפליטה של עמך ישראל : אמור לצרותינו די . הגן על קומץ שארית הפליטה הקטנה כשם שהושעת את אברהם אבינו מידי נמרוד , ואת יעקב אבינו מידי עשו ולבן , ואת משה רבנו מיד פרעה ואת דוד המלך מיד גלית הפלשתי ואת חנניה , מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר , וכשם שהצלת את דניאל מגוב אריות וכשם שהצלת את מרדכי ואסתר מיד המן הרשע : כך תושיע ותחלץ את עמך ישראל מידי שונאיו ותשלח לנו גואל הצדק שיגאלנו מהגלות המרה במהרה בימינו , אמן . תפילה שנכתבה ביידיש בגטו ורשה ע " י האדמו " ר מפיאסצנה - קלונימוס קלמן שפירא ז " ל . התפילה הותקנה להיאמר מדי יום ביומו לפני התפילה . . 17 ערכו רשימה של כל הזיכרונות בהם בחר כותב התפילה להיזכר . . 18 כנזכר לעיל , התפילה נכתבה בגטו בתקופת השואה . מה הייתה מטרתו של רבי קולונימוס קלמן שפירא כאשר השתמש בזיכרונות אלו ? . 19 במה דומה תפילה זו לסיפור על " המדורה שביער . 20 ?" כאשר אנו קוראים את התפילה כזיכרון לשואה , מה היא מסייעת בידינו לזכור ? רבי קולונימוס שפירא ( 1889-1943 ) אדמו " ר חסידי שפעל בפולין בין שתי מלחמות עולם . בזמן השואה המשיך לפעול בגטו ורשה , שם הנהיג ותמך בחסידיו . דרשותיו מתקופת השואה נתגלו לאחר המלחמה מוסתרות בתוך כד חלב , והן נשלחו לארץ ישראל ונדפסו על ידי חסידיו בספר אש קודש . בדברי האדמו " ר שנמצאו בגטו משתקפים חיבוטי אמונה , סבל החיים והכאב הרב נוכח ייסורי החיים בגטו . פיטר פאול רובנס דניאל בגוב האריות

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר