עמוד:97

סדר בלי כוונה במרכזו של ליל הסדר עומדת חוויית השעבוד וסיפור היציאה מעבדות לחירות . ישנן דרכים רבות ומגוונות לחגוג את ליל הסדר . הסיפור הבא מתאר שתי דרכים שונות מאוד לציון ליל הסדר . האחת , ליל סדר של צדיק גדול ומקובל המעמיק בממד הרוחני של החג , והשנייה - ליל סדר של שואב מים פשוט , שבקושי יודע על מה ולמה מציינים את ה " סדר . " לאחר שתקראו נסו לנחש את מי מהם מעדיף המספר . מעשה ברבי לוי יצחק [ מברדיצ'ב ] שערך את הסדר בכל כוונותיו , עד שכל מאמר וכל מנהג היה מזהיר על פני שולחן הצדיק במשמעותו הטמירה [ הנסתרת . [ ואחרי ה'סדר' עם דמדומי בוקר ישב בחדרו והיה שמח ומלא גאון [ גאווה , [ על שום [ מפני ] שה'סדר' עלה יפה כל-כך . והנה שמע קול מדבר : " במה אתה מתפאר ? חביב עלי הסדר של חיים שואב המים יותר משלך . "! קרא הרבי את בני ביתו ואת תלמידיו , ושאל על אותו אדם , אבל איש לא ידע . מיד ציוה הצדיק , ואחדים מתלמידיו הלכו לחפש אחריו ... [ עד שהביאוהו לפני הצדיק . [ הרבי ציוה להכין לו מושב סמוך לו , ובשעה שישב דומם ונבוך הרכין הצדיק עצמו אליו ואמר : " רבי חיים יקירי , מה היא הכוונה הטמירה שהגית בה בשעה שבדקת את החמץ "? תלה בו שואב המים עיניים תמימות , נענע ראשו וענה : " רבי , הבטתי בכל פינה ואספתי את פירורי החמץ בתוך הכף . " הצדיק שאל שוב בתימהון : " ומה היא הכוונה שהגית בה בשעה שביערת את החמץ ?" הרהר האיש בלבו , נתעצב ואמר במבוכה : " רבי , שכחתי לבער את החמץ , והנה נזכר אני , עדיין הוא מונח מתחת לקורה . " כששמע זאת רבי לוי יצחק התחיל מפקפק ; אבל שאל שוב : " ועתה אמור נא לי , רבי חיים , כיצד ערכת את ה'סדר "? ' . 1 מה הדגיש במיוחד הרבי ב " סדר " שערך ? . 2 של מי לדעתכם היה הקול שדיבר עם הרבי ? . 3 נסו לשער , אילו מחשבות עברו במוחו של הרבי לאחר ששמע שהסדר של שואב המים " עדיף " על הסדר שלו ? . 4 חיים שואב המים הוא אדם פשוט . מדוע קורא לו הצדיק רבי חיים ? . 5 רבי לוי יצחק שואל את שואב המים על הכוונות בעת עריכת בדיקת החמץ . לאיזו תשובה ציפה הרבי ? . 6 האם תשובתו של שואב המים עונה על ציפיותיו של הרבי ? הסבירו . . 7 תשובותיו של שואב המים גרמו לרבי לפקפק באמיתות הקול ששמע . מדוע ? כוונה , כוונות אחד הערכים המרכזיים בתורת החסידות הוא הדבקות , שתכליתה לקשר ולקרב את האדם לאלוהים בכל עת . הדבקות באל מושגת באמצעות כוונה - פעולה שמטרתה להביא לידי התרכזות עמוקה במשמעות הרוחנית של המצוות והתפילות . מסיבה זו נתפסת הכוונה בחסידות כערך מרכזי , ואילו המעשה אינו אלא אמצעי לסייע בהגעה למדרגה רוחנית גבוהה . ארכיון הצילומים יד ושם , Szydlow , Poland פיניע שואב המים בעיר , סוף שנות ה30-

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר