עמוד:95

פ ר ק ע ש י ר י פסח חג הפסח הוא אחד מבין " שלושת הרגלים , " הכוללים גם את שבועות וסוכות . החג חל בט " ו בניסן ונחוג במשך שבעה ימים . " פסח " היה שמו של הזבח , שקיימו בני ישראל בלילה שלפני יציאת מצרים . משמעות נוספת לשם פסח קשורה למכת הבכורות , כאשר ה' פסח , דילג , על בתיהם של בני ישראל - ובכוריהם לא מתו . שני ההסברים הללו לשמו של החג מוצגים בסיפור יציאת מצרים : " ואמרתם זבח פסח הוא לה , ' אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל "… ( שמות יב , כז . ( שבעת ימי החג מכונים בתורה כ " חג המצות , " שם שגם הוא קשור בסיפור יציאת מצרים : בני ישראל נאלצו לצאת ממצרים בחיפזון , והבצק שהכינו לא הספיק להחמיץ . משום כך הספיקו לאפות רק " עגת מצות … כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה "… ( שמות יב , לט . ( מאוחר יותר הפך שמו של קורבן הפסח לשמם של שבעת ימי החג , וכיום הוא משמש כשמו העיקרי נוסף על השמות חג המצות , חג האביב וזמן חירותנו . בחג הפסח ארבע מצוות עיקריות : . 1 פינוי חמץ וביעורו ( השמדתו ) לפני החג . . 2 אכילת מצה בליל החג הראשון ") ליל הסדר . 3 . (" סיפור יציאת מצרים בליל הסדר . . 4 איסור על אכילת חמץ והימצאותו בבית בכל שבעת ימי החג . הלילה הראשון של החג , שבמהלכו קוראים בהגדה של פסח , קרוי " ליל הסדר , " והוא נחוג לזכר השחרור מהשעבוד . לפי המסורת היהודית צריך לחוות מחדש בכל שנה את היציאה מעבדות לחירות : " בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים " ( משנה מסכת פסחים פרק י , משנה ה . ( ביעור חמץ , אכילת מצה וסדר פסח משחזרים את האירוע ההיסטורי של יציאת מצרים . קערת הסדר מסמלת גם את תקופת השעבוד במצרים וגם את היציאה לחירות : את השעבוד במצרים שכלל עבודת פרך , מסמלים המרור ( חסה וחזרת ) והחרוסת ( עיסה מפירות מתובלים המסמלת את הטיט ששימש לבנייה ;( את יציאת מצרים והחירות מסמלים הזרוע - זכר לקורבן הפסח , וביצה שלוקה - זכר לקורבן חגיגה שהיו מקריבים בבית המקדש בחג הפסח . המצות הן סמל ל " לחם העוני " שאכלו אבותינו במצרים , כמסופר בהגדה של פסח ( בארמית : ( " הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים ;" ובעברית : " זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים , " שכן המצה נחשבה ללחמם של העניים ביותר , של העבדים .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר