עמוד:91

אדיפוס אחת הטרגדיות במיתולוגיה היוונית , המדברות על הגורל ועל חוסר היכולת לחמוק ממנו , היא סיפורו של אדיפוס . ללאיוס מלך תבאי ולאשתו יוקסטה נולד בן , אשר לפי נבואת אפולו עתיד להרוג את אביו ולשאת את אמו שלו לאישה . לאיוס חרד לחייו , ולכן הוא עוקד את רגלי העולל ומצווה על אחד הרועים שישליך אותו במקום שומם על הר קיתיירון . הרועה חומל על התינוק , ובמקום להפקירו מוסר אותו לרועה של פוליבוס מלך קורינתוס . מרופה , אשת המלך , שמחה לאמץ את התינוק וקוראת לו אדיפוס ") נפוח הרגלים . (" כשגדל . אדיפוס הלך לדרוש באורקל. . קל. של דלפי לגבי גורלו , ושם נאמר לו כי הוא עתיד להרוג את אביו ולשאת את אמו לאשה . מבוהל החליט אדיפוס שלא לחזור לקורינתוס , ובמקום זאת יצא לנדודים . באחד הימים בדרך המובילה לתבאי פגש את לאיוס והרגו בקטטה . באותה העת הייתה תבאי במצור ; קס.הספינ [ מפלצת החדה חידות ] הרגה את כל הבאים בשערי העיר , שלא ענו על חידתה . אדיפוס פגש את הספינקס , שמע את החידה " מה הולך בבוקר על ארבע , בצהריים על שתיים ובערב על שלוש , "? ולאחר מחשבה קצרה ענה שזהו האדם הזוחל בילדותו , הולך על שתיים בבגרותו ונשען על מקל בזקנתו . לשמע תשובה זו נפל הספינקס מהחומה ומת . כפרס על ההצלה נתנו לו אנשי תבאי את יוקסטה , אלמנתו של לאיוס , לאישה . נולדו להם שני בנים ושתי בנות . חייהם התנהלו למישרין , עד שיום אחד פרצה מגפה נוראה בעיר , האדמה איבדה את פוריותה , הבהמות לא המליטו , והנשים ילדו ולדות מתים . אדיפוס שלח את קראון. גיסו לדלפי , וזה שב משם עם תשובת האל : תבאי נטמאה עקב שפיכות דמים , שכן עד עתה לא נמצא רוצחו של מלכם לאיוס . בחקירה גילה אדיפוס את האמת הנוראה , וכעונש לעצמו עקר את שתי עיניו ויצא לחיי נדודים כפושט יד . על פי אהרון שבתאי , מיתולוגיה יוונית . 16 מהן הנקודות בסיפור שבהן פעולה אחרת הייתה משנה את המשך התגלגלות הדברים ? א . לאיוס היה נוהג אחרת בבנו . ב . ג . ד . ה . ו . . 17 מהן נקודות השוני והדמיון בין סיפורה של בת שלמה בין סיפורו של אדיפוס . . 18 המיתולוגיה היונית קובעת שגורל האדם הוא גורל אכזר והאדם לעולם אינו יכול לברוח ממנו . מה מהגדרה זו אינו מתאים לסיפור על בתו של שלמה ? מיתולוגיה יוונית אוסף סיפורים יווניים העוסקים באלים ובבני אדם גיבורים בעלי תכונות עלטבעיות . מטרתם של סיפורים אלו להסביר את קורות היקום והאדם . האלים היווניים היו בני אלמוות , גרו במעון האלים אולימפוס ושתו את משקה האלים נקטר . המפורסמים בספרי המיתולוגיה היוונית הם ספריו של המשורר היווני הומרוס - האיליאדה והאודיסאה , העוסקים במלחמת טרויה ובשובו של גיבור המלחמה אודיסאוס לביתו ביוון . אורקל האורקל הוא דבר נבואה בעולם ההלני ( יווני , ( והמונח משמש גם לתיאור הדמות המנבאת ומקום הנבואה . האורקל המפורסם ביותר היה זה של מקדש האל אפולו בעיר דלפי . הנבואה הייתה ניתנת בתשובה על שאלה , אולם ניסוחה היה מרומז ולא ברור . מאחר שהתשובה נוסחה באופן רב-משמעי הייתה סכנה בניסיון לממש את דברי הנבואה באופן מילולי . הניסיון לקיים את הנבואה כלשונה עלול היה להוביל לאסון , ולכן נדרש מבקש הנבואה לפרש את משמעות הדיבור המרומז . גוסטב מוראו , אדיפוס והספינקס

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר