עמוד:90

הכול תלוי בך רשות לכל אדם נתונה . אם רצה להטות עצמו [ להשתנות ] לדרך טובה ולהיות צדיק - הרשות בידו , ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו ... אל יעבור במחשבתך [ אל תתייחס ל [ ... דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל , שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו [ משעת לידתו ] להיות צדיק או רשע . אין הדבר כן , אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם [ מלך ישראל שנודע במקרא כרשע , [ או חכם או סכל [ טיפש ] או רחמן או אכזרי , או כילי [ קמצן ] או שוע [ נדיב . [ וכן שאר כל הדעות [ התכונות , [ ואין לו [ לאדם ] מי שיכפהו ולא גוזר עליו [ מאלץ אותו ] ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים , אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה … רמב " ם , משנה תורה , הלכות תשובה ה , הלכות א-ב . 13 מה ניתן ללמוד מדברי הרמב " ם על רעיון הגורל ? האם הוא מסכים , מתנגד או אדיש לרעיון ? . 14 האם אתם מסכימים עם דעתו ? הסבירו . . 15 לו התייעץ שלמה המלך עם הרמב " ם אם לשים את בתו במגדל , מה היה הרמב " ם אומר לו ? לפניכם עשר אמרות של אנשים מפורסמים על גורל ומזל . מיינו את האמרות בהתאם לטבלה הבאה . . " אנו יוצרים את עתידנו וקוראים לזה גורל " - בנימין ' . יזרעאלי . " הגורל , לא החוכמה , הוא המושל בעולם " - קיקרו . " להימלט מפני הגורל הנועד לאדם לא יוכל גם האל " - האורקל מדלפי . אמונה בכוחו הבלעדי של הגורל היא צורת העבדות הגרועה ביותר " - אפיקורוס . " גורל הוא המצאתם של הפחדנים והנכנעים " - איגנאציו סילונה . " כשם שהעגלה לא תנוע על גלגל אחד , כך לא יצליח הגורל בלי מאמץ האדם " - פתגם הודי עתיק . " משנה מקום משנה מזל " - תלמוד בבלי מסכת ראש השנה , דף טז עמוד ב . " מתדפק המזל הטוב על הדלת , מהר להכניסו פנימה ושמרהו בביתך מכל משמר " - סרוונטס . " המזל עומד לצדם של האמיצים " - ארסמוס . " הגורל שולט באדם ולא האדם בגורלו " - הרודוטוס צעירים במשחק קלפים צילום : דניאל קפלן , , 1936 לע " מ

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר