עמוד:87

מזל טוב ! האמונה כי חיי האדם מוכתבים עפ " י גורל קבוע מראש היא עתיקת ימים ומשותפת לתרבויות רבות ושונות . גם בתרבות היהודית יש מסורות המאמינות בגזרת הגורל ובחוסר היכולת להימלט ממנו . האגדה שלפניכם מתארת את ניסיונו של שלמה המלך להתמודד עם גזרת גורל , שלא הייתה לפי רוחו . מעשה בשלמה המלך שהיתה לו בת יפיפיה אין כמותה בכל ארץ ישראל . הביט במזלות מי בן זוגה ומי ישאנה וראה שהוא עני אחד , ואין בישראל עני כמותו . מה עשה ? בנה מגדל גבוה בים והיה מקיפו מכל רוחותיו [ צדדיו ] סביב . נטל שלמה בתו ונתן אותה באותו מגדל הגבוה , ועמה שבעים סריסים מזקני ישראל . ובמגדל לא עשה פתח , שלא יכנס אדם בו , ונתן בו צידה [ מזון ] הרבה . אמר : אראה פועל [ פעולת ] ה' ומעשהו . לימים היה אותו עני , שהוא בן זוגה , יוצא בדרך בלילה , והיה עירום ויחף , רעב וצמא , ראה נבלת שור מושלכת בשדה , ונכנס בה בין צלעותיה להפיג צינתו . ובשעה שישן שם בא עוף גדול ונטל אותה הנבלה ונשא על גג אותו מגדל אל חדר הבחורה , ושם היה העוף אוכל את בשר הנבלה ; וישב שם ( העני ) על הגג . כשהאיר השחר יצאה הבחורה מחדרה ללכת הגגה , כמנהגה בכל יום , וראתה אותו בחור . אמרה לו : מי אתה ומי הביאך לכאן ? אמר לה : יהודי אני מבני עכו , ועוף הביאני לכאן . מה עשתה ? לקחתהו והבאתהו לחדרה והלבישוהו והרחיצוה וסכוהו ונתייפה מאוד עד שאין כמותו בכל גבול ישראל , ואהבתו הבחורה בלבה ובנפשה והיה הבחור חריף ומפולפל וסופר . יום אחד אמרה לו : רוצה אתה לקדשני [ לאישה ?[ אמר לה : הלוואי ! מה עשה ? הקיז דם וכתב כ .. תוב . ה ומוהר מדמו , וקדשה ואמר : ע . ד ה' היום ועדים מיכאל וגבריאל [ שמות מלאכים . [ נתעברה [ הרתה ] ממנו . . 1 מדוע שם שלמה המלך את בתו במגדל ? . 2 הסבירו את דברי שלמה : " אראה פועל ה' ומעשהו . 3 ?" דמיינו את מחשבותיה של הנסיכה במגדל בטרם הגיע הבחור , מה חשבה על אביה , על הסריסים הזקנים ששמרו עליה , על העתיד ? . 4 כיצד הגיע הבחור למגדל ? האם הגעתו היא יד הגורל ? . 5 כיצד התייחסה בת המלך לבחור העני שהגיע אל הארמון ? . 6 האם התנהגותה כלפיו היא יד הגורל ? קידושין ונישואין , כתובה ומוהר קשר האישות ביהדות מתחיל בקידושין ומסתיים בנישואין . הקידושין מייחדים את בני הזוג זה לזה ומבדילים בינם לבין האחרים . הנישואין הם המעשה המאחד , שבעקבותיו נחשבים בני הזוג לנשואים כדין . כבר בימים קדומים ביטלו את ההפרדה בין הקידושין לנישואין , ובימינו נערכים הקידושין והנישואין במעמד אחד , כשבני הזוג עומדים מתחת לחופה . הכתובה היא מסמך המפרט את התחייבות הבעל כלפי אשתו בימי נישואיהם או לאחר הפסקתם , עקב גירושין או מות הבעל . לשון הכתובה ארמית , שהייתה הלשון המדוברת בעת בה נערכה הכתובה . נוסח הכתובה קבוע , והפרטים המשתנים הם התאריך , מקום החתונה , שמותיהם של בני הזוג והערך הכספי של התחייבות הבעל . בסוף הרישום חותמים על הכתובה העדים והבעל . נוהגים להכין את הכתובה לפני החופה , כדי שתהיה מוכנה להימסר לכלה . ברבות מקהילות ישראל נהגו בעבר להעניק מוהר - סכום כסף או רכוש , המועבר ממשפחת הבעל למשפחת הכלה עם הקידושין . פרט מתוך " דלתות גן העדו , " ג'יברטי שלמה המלך ומלכת שבא

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר