עמוד:82

כבוד להורים ומורא מפניהם כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך שמות פרק כ , פסוק יא איש אמו ואביו תיראו ויקרא פרק יט , פסוק ג אי זהו מורא ואי זהו כבוד [ להורים ?[ מורא - לא עומד במקומו [ של ההורה , [ ולא יושב במקומו , ולא סותר את [ חולק על ] דבריו ולא מכריע את דבריו , ולא יקרא לו בשמו לא בחייו ולא במותו , אלא אומר אבא מרי [ אדוני ] אי זהו כבוד ? מאכיל ומשקה , מלביש ומכסה , ומוציא ומכניס ומשמשו [ משרת אותו ] בשאר הדברים שהשמשים משמשים בהן את הרב , ועומד מפניו כדרך שהוא עומד מפני רבו . רמב " ם , משנה תורה , הלכות ממרים פרק ו , הלכה ג . 12 כיצד מסביר הרמב " ם את הציווי המקראי לכבד את ההורים ולירוא מפניהם ? . 13 האם דברי הרמב " ם על כיבוד הורים נראים לכם מתאימים לימינו ? הסבירו . בין הורים לילדים בסיפור שקראנו מממש אליעזר הבן את תשוקתו ללמוד תורה למרות התנגדותם החריפה של אביו ואחיו . בסופו של הסיפור מתברר שהתעקשותו של הבן הוכיחה את עצמה . עם זאת , להגשמה עצמית המנוגדת להסכמת ההורים יש מחיר כבד , העלול להעיב על האווירה המשפחתית ולעורר רגשות של כעס , מרירות ומתח בין בני המשפחה . כיצד ניתן לפשר בין הערך של כיבוד ההורים מחד גיסא לעצמאות האישית של הילד מאידך גיסא ? נדון בשאלה זו בעזרת המקורות שלפניכם .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר