עמוד:80

ישב לפניו והיה בוכה , אמר לו : מפני מה אתה בוכה ? אמר לו : מפני שאני מבקש ללמוד תורה . אמר לו : בן מי אתה ? לא רצה להגיד לו . אמר לו : מימיך לא למדת לא קריית [ קריאת ] שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון ? אמר לו : לאו . עמד ולמדו שלושתן . אמרו בניו של הורקנוס לאביהם : עלה לך לירושלים ונדה את בנך אליעזר מנכסיך , ועלה לו לירושלים לנדותו . ונמצא [ היה ] שם יום טוב [ שמחה ] לרבן יוחנן בן זכאי , והיו כל גדולי המדינה [ העיר ] סועדים אצלו . נתן [ רבן יוחנן ] עיניו ברבי אליעזר , אמר לו : אמור לנו דבר אחד מן התורה . היה רבי אלעזר יושב ודורש ופניו מאירות כאור החמה . בא רבן יוחנן בן זכאי מאחוריו ונשק לו על ראשו . אמר לו : אשריכם , אברהם יצחק ויעקב , מי יצא מחלציכם ! היה רבי אליעזר יושב ודורש , ואביו עמד על רגליו . כיון שראה שאביו עומד על רגליו נבהל . אמר לו : אבא , שב לך , שאיני יכול לומר דברי תורה ואתה עומד על רגליך ! אמר לו : בני , לא באתי לכאן אלא לנדותך מנכסיי , ועכשיו שבאתי וראיתי גדולתך [ כבודך , [ הרי אחיך מנודים מנכסיי והם [ נכסיי ] נתונים לך במתנה . אמר לו : והרי איני שווה כאחד מהם ! אילו קרקעות ביקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא היה יכול לתת לי , ואילו כסף ביקשתי היה יכול לתת לי , לא ביקשתי מהקדוש ברוך הוא אלא שאזכה לתורה בלבד ! על-פי פרקי דרבי אליעזר א ובראשית רבה פרק מב . 11 האם רבי אליעזר כיבד את אביו ? הסבירו . . 5 רבי אליעזר היה בנו של אדם עשיר ומפורסם . מדוע לדעתכם לא גילה עובדה זו לרבן יוחנן בן זכאי ? . 6 אחיו של רבי אליעזר כעסו עליו וביקשו מאביו לנדותו מנכסיו . האם זו בקשה מוצדקת לדעתכם ? . 7 מדוע סירב רבי אליעזר לומר דברי תורה בזמן שאביו עמד על רגליו ? . 8 מה מלמד הדבר על יחסו של רבי אליעזר לאביו ? . 9 מדוע שינה האב את עמדתו ? . 10 מהי תשובתו של רבי אליעזר להצעת אביו ? קריאת שמע חלק מתפילות שחרית וערבית , הפותח בפסוק " שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד . " קריאת שמע כוללת שלושה קטעים מתוך החומש : דברים פרק ו , פסוקים ד-ט ; דברים פרק יא , פסוקים יג-כא ; במדבר פרק טו , פסוקים לזמא . תוכנה העיקרי הוא אמונה באל אחד ובהשגחה האלוהית . ברכת המזון ברכה הנאמרת לאחר כל סעודה הכוללת אכילת לחם , ובה ארבע ברכות . תפילה ) תפילת שמונה עשרה ( החלק המרכזי בשלוש תפילות היום - שחרית , מנחה וערבית . התפילה מורכבת משמונה עשרה ברכות ) ומכאן גם שמה , ) ומאוחר יותר נוספה עליהן ברכה נוספת . בתפילה ברכות שבח לאל , תפילות בקשה והודיה . תפילת שמונה עשרה נקראת גם תפילת העמידה , שכן המתפלל אומר אותה כשהוא עומד ברגליים צמודות .

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר