עמוד:74

התנ " ך אחראי לפגיעה באיכות הסביבה במסגרת סמינר תאולוגי שנערך בעיר קלרמונט בארצות הברית , הסכימה קבוצה של אנשי דת שלתנ " ך היה תפקיד מרכזי בגרימת משבר הסביבה , ולפיכך כל פתרון של משבר זה דורש שינוי של הערכים הדתיים הנוכחיים . בין הערכים שעליהם נמתחה ביקורת היו המצווה ללדת ילדים רבים , כלכלה בזבזנית והעלאת ערך קדושת חיי האדם מעבר לקדושת חייהם של יתר היצורים החיים . למעשה הסכימו כל המשתתפים שהגישה המקראית כלפי הטבע , בסיוע המדע והטכנולוגיה , עודדה ניצול יתר של הסביבה ובכך תרמה לזיהום אוויר , להתפוצצות אוכלוסין ולנזקים סביבתיים אחרים . בבסיס הטענה הוזכר הפסוק מבראשית שבו מברך האל את אדם וחוה ואומר להם : " פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ " ( בראשית פרק א , פסוק כח . ( ציווי זה תרם תרומה מכרעת ליצירת אדישות כלפי הטבע , לניצולו ולהריסתו האטית והמתמשכת על-ידי המערב . על-פי " ניו-יורק טיימס , " מאי 1970 . 15 אילו ביטויים המוזכרים בפסוק " פרו ורבו " .. הפריעו למשתתפי הכנס ? . 16 רבים מתנגדים למסקנות הכנס התאולוגי . נסו להצביע על גישה דתית הפוכה בעזרת ציטוטים מהמקורות שבפרק . נטיעה לדורות אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל : אף על פי שתמצאו אותה [ את הארץ ] מלאה כל טוב , לא תאמרו נשב ולא ניטע , אלא הוו [ היו ] זהירין [ הקפידו ] בנטיעות , שנאמר : " וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל " ( ויקרא פרק יט , פסוק כג ) כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים , אף אתם נטעו לבניכם , שלא יאמר אדם : אני זקן ולמחר אני מת , ולמה אני יגע בשביל אחרים ? מדרש תנחומא פרשת קדושים , סימן ח . 12 מהו לפי המדרש הציווי שמופיע בפסוק " וכי תבאו . 13 ?" ... מהי הסכנה לעם המוצא את הכול מוכן לפניו בארץ ? . 14 באיזה נימוק משכנע האל את ישראל לטעת למען הדורות הבאים ?

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר