עמוד:72

הלך לבית המדרש , שמע החכמים אומרים : ברורה לנו שמועה [ סוגיה ] זו כבימיו של חוני המעגל . כשהיה נכנס לבית המדרש [ כשהיה בחיים , [ כל קושיה שהייתה להם לחכמים היה [ חוני ] מיישבה [ פותר אותה . [ אמר להם : אני חוני ! ולא האמינו לו , ולא נהגו בו כבוד כראוי לו . חלשה דעתו [ נפגע מאוד ] וביקש רחמים [ התפלל לאלוהים שימית אותו ] ומת . על-פי תלמוד בבלי , מסכת תענית דף כג , עמוד א . 6 יש הרואים בדיאלוג בין חוני לאיש הנוטע ביטוי לשתי גישות לחיים . נסחו בלשונכם את הגישה של כל אחד מהם . חוני המעגל והאיש הנוטע במאה העשרים ואחת חוני המעגל והאיש הנוטע מהסיפור " נרדמו " והתעוררו שוב במציאות הישראלית של תחילת המאה העשרים ואחת . השניים הוזמנו לוועידת תכנון ופיתוח שאמורה להחליט על גורל פרויקט גדול המתוכנן להתבצע במדינת ישראל . הפרויקט הוא סלילת כביש באורך 300 ק " מ וברוחב 100 מטר בציר ראש הנקרה - באר שבע . לתכנית קמו תומכים ומתנגדים , והם הוזמנו לטעון את טענותיהם . חברי הוועדה אמורים להתחשב בנימוקי הצדדים בהחלטתם אם לאשר או לדחות את הפרויקט . התומכים בסלילת הכביש הזמינו כנציגם את חוני המעגל והמתנגדים הזמינו את הנוטע מהסיפור . עליכם לחבר את נאום התמיכה של חוני המעגל ואת נאום ההתנגדות של הנוטע . בפתיחת הנאום יספרו חוני והזקן בקצרה על עצמם , יסבירו מדוע כל אחד מהם תומך בתכנית או מתנגד לה ולאחר מכן ידונו בנקודות האלה : . 4 ממה נעלב חוני בבית המדרש ? . 5 חוני יכול היה להמשיך ולתרום מידיעותיו לחכמי בית המדרש בלי להזדהות . מדוע לדעתכם לא בחר באפשרות זו והעדיף למות ? מחלף בתל-אביב צילום : משה מילנר , לע " מ

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר