עמוד:70

שיר בוקר מילים : נתן אלתרמן לחן : דניאל סמבורסקי בהרים כבר השמש מלהטת ובעמק עוד נוצץ הטל , אנו אוהבים אותך , מולדת , בשמחה , בשיר ובעמל . ממורדות הלבנון עד ים המלח נעבור אותך במחרשות , אנו עוד ניטע לך ונבנה לך , אנו נייפה אותך מאד . נלבישך שלמת בטון ומלט ונפרוש לך מרבדי גנים , על אדמת שדותייך הנגאלת הדגן ירנין פעמונים . " עוד נאהב אותך מולדת " . 1 כיצד מתבטאת האהבה למולדת בשיר ? . 2 יש החושבים שאהבה למולדת מהסוג המופיע בשיר עלולה לגרום נזק . הסבירו טענה זו . הפיתוח המואץ באזורים העירוניים והכפריים ובכבישי הארץ השונים מעורר שאלות רבות בדבר היחס שבין שינוי וניצול הטבע והסביבה לצורכי האדם לעומת שימור ערכי הטבע והנוף . האם החברה צריכה לוותר על נוחיותה בטווח הזמן המידי למען שימור והגנה על ערכי טבע שונים למען הדורות הבאים ? הפרק שלפניכם מוקדש לדיון בשאלות אלו . המדבר - אנו דרך בו נחצובה , הביצות - אנחנו נייבשן , מה ניתן לך עוד להוד ושובע , מה עוד לא נתנו וניתן . בהרים , בהרים זרח אורנו , אנו נעפילה אל ההר , האתמול נשאר מאחורינו אך רבה הדרך למחר . אם קשה היא הדרך ובוגדת , אם גם לא אחד ייפול חלל , עד עולם נאהב אותך מולדת , אנו לך בקרב ובעמל ! איכות הסביבה

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר